Умови публікації

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

 1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей», які подаються до Наукового віснику Мукачівського державного університету. Серія «Економіка».
 2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: nvemsu@gmail.com. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.
 3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
 4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті 450 грн. (додатково оплачується вартість пересилки журналу у розмірі 40 гривень). Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, References, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен бути менше 6 сторінок та не перевищувати 12 сторінок (ф. А4) – 0,3-0,6 друк. арк. (13-26 тис. знаків).  Слова друкуються без переносів. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об’єкти повинні бути згрупованими). Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах. Рекомендований розмір шрифту для об’єктів, що вміщують текст та таблиць – шрифт Times New Roman, 10 кеглем.
 5. Стаття, список використаних джерел, анотації, ключові слова та відомості про авторів мають міститися в одному файлі.
 6. Автор отримує 1 (один) авторський примірник вісника (1 збірник за 1 статтю). Додаткові примірники вісника можна придбати за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).
 7. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту вісника має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою. На статтю, автор якої має науковий ступень кандидата наук, рецензію здійснює доктор наук. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею.
 8. Кожна стаття проходить три етапи контролю:

– первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;

– перевірка на плагіат та якість цитування;

– зовнішнє наукове рецензування відповідно до «Положення про рецензування».

Рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття повертається на доопрацювання у випадку порушення вимог до оформлення.

 1. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 25% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).
 2. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у будь-якому відділені банку.
 3. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію. Статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця.
 4. Кожний випуск вісника підписується до друку на підставі рішення вченої ради Мукачівського державного університету. Збірник із надрукованою статтею надсилається авторам поштою або видається в редакції.