Основні засади редакційної політики

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НАУКОВОГО ВІСНИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

Основними засадами редакційної політики є: актуальність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність у статтях видання. Тематика рукописів, які подаються до друку, має відповідати науковим напрямам наукового вісника. Статті не повинні мати характер відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані рукописи з метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним нормам та правилам.

Автор(и), надаючи рукопис для публікації, автоматично підтверджує, що поданий рукопис надається для опублікування вперше, є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих рукописах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України та міжнародної практики.

Рукописи приймаються до публікації тільки у разі якщо, автор(и) згоден(ні) на відкритий доступ до його статті через мережу Інтернет: через web-сайт Наукового вісника http://msu.edu.ua/visn/, інформаційний ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Наукова періодика України», наукометричні бази даних та портали закордонних наукових бібліотек.

Усі рукописи, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: внутрішнє та зовнішнє.

Порядок розгляду рукописів:

1) Рукопис приймається редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його оформлення чинним вимогам МОН України, державним та міжнародним стандартам, та вимогам до оформлення статей у віснику. Рукопис може бути відхилений чи відправлений на доопрацювання у разі невідповідності вищезазначеним вимогам.

2) Рукопис попередньо розглядає редакційна колегія.

3) Редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне рецензування.

4) Тільки після остаточного узгодження всіх питань стосовно змісту рукопису, він вважається прийнятим до опублікування.

5) Редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у відповідний номер віснику, про що повідомляється авторові.

Процес розгляду статті триває не більше 30 днів. Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. Оплата статті здійснюється лише після остаточного рішення про публікацію матеріалів.

На одну статтю призначається лише один авторський екземпляр збірника (незалежно від кількості авторів). Додаткові примірники можуть бути придбанні в редакції за умови наявності вільних екземплярів.

Редакційна колегія Наукового віснику прагне до того, щоб видання становило інтерес не тільки для науковців України, але також із зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, наданні авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і закордонних вчених.

Для інтеграції результатів наукових досліджень, поданих у віснику, до світової науки редакційна колегія здійснює процес реєстрації видання у закордонних наукометричних базах данних.

Право інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, поданих у вигляді рукопису до редколегії, належить авторам статті. Редакція Наукового віснику не приймає до друку матеріали, які містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми та діюче законодавство.

Редакція не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, які зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Останніми роками у вітчизняній та міжнародній науці відбувається зростання кількості випадків плагіату (значне копіювання чужої роботи без підтвердження авторства або надання відповідних посилань, шахрайські дослідження тощо). Редакція вважає моніторинг етики викладених у статтях положень одним з основних аспектів своєї діяльності та процесу рецензування.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Всі питання та зауваження стосовно діяльності наукового вісника необхідно надсилати на адресу електронної або звичайної пошти редколегії.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звернутися до редакції за електронною адресою nvemsu@gmail.com.