Редакція наукового вісника

РЕДАКЦІЯ НАУКОВОГО ВІСНИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»:

Головний редактор: д-р екон. наук, проф. Т. В. Черничко (Україна)

Заступник головного редактора: д-р екон. наук, проф. В. Ф. Проскура (Україна)

Відповідальний секретар: канд. екон. наук, доцент М. В. Ігнатишин (Україна)

Технічний редактор: О. Д. Лендєл (Україна)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р екон. наук, проф. Буркинський Б. В. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Гоблик В.В. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Даниленко А. І. (Україна)

Doctor of Economix, проф. Деніс А. (Латвія)

д-р екон. наук, проф. Іщук С. О. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Лендєл М. А. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Мікловда В. П. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Мікула Н. А. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Мілашовська О. І. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Папп В. В. (Україна)

д-р екон. наук, проф. Пітюлич М. І. (Україна)

Doctor of Economix, проф. Саксонова С. (Латвія)

Doctor of Economix, проф. Стуглік Дж. (Польща)

д-р пед. наук, проф. Товканець Г. В. (Україна)

д-р психол. наук, проф. Щербан Т. Д. (Україна)

д-р філософії (економіка), доц. Екабсоне С. (Латвія)

д-р екон. наук, проф. Реслер М. В. (Україна)

к-т екон. наук Ровт А. (США)