Павліха Наталія Володимирівна, Павлова Ірина Ігорівна. ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 332.1

Павліха Наталія Володимирівна,
д.е.н., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами,
Східноєвропейський національний університету імені Л. Українки,
Павлова Ірина Ігорівна,
аспірант кафедри фінансів та економіки природокористування,
Національний університет водного господарства та природокористування

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

Проведено дослідження інвестування природоохоронних територій. Розглянуто стан природоохоронних територій в Україні. Здійснено аналіз обсягу виділення коштів на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також здійснення природоохоронних заходів. Розкрито сучасний механізм фінансування природоохоронних територій України. В процесі написання даної статті використовувались методи опису та аналізу інвестиційного забезпечення природоохоронних територій. Результати дослідження, які носять наукову і практичну цінність: розкрито тенденції фінансового забезпечення заходів на природоохоронних територіях; визначено недоліки системи фінансування цих територій; доведено непривабливість для інвесторів природоохоронних територій, за винятком їх рекреаційного використання; обґрунтовано рекреаційне використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду як перспективний напрямок активізації інвестицій; запропоновано альтернативні шляхи інвестиційного забезпечення природоохоронних територій. Визначено Національний екологічний фонд як головну державну фінансову інституцію у природоохоронній діяльності. Розкрито основні засади його формування на основі об’єднання екофондів в єдиній фінансовій структурі за асоційованим принципом та при повному збереженні всіх елементів самостійності регіональних фондів. У результаті досліджень виділено такі шляхи залучення інвестиційних джерел для утримання, використання природоохоронних територій: надання пільгового кредитування, впровадження пільгового оподаткування, безкоштовного виділення земель під будівництво об’єктів стаціонарної рекреації; залучення коштів високорентабельних підприємств, приватного сектору, спонсорів і донорів, різних позабюджетних фондів, іноземних інвесторів; стимулювання підприємницької активності місцевого населення; створення активної позиції регіональних і місцевих органів влади в питаннях інвестиційної підтримки природоохоронних територій. Запропоновано використання нетрадиційних ринкових джерел фінансування природоохоронної діяльності – екологічний ризик, екологічне страхування, «озеленення» податкової системи.
Ключові слова: природоохоронні території, фінансування, природно-заповідні фонди, екологічна мережа.

Завантажити статтю в PDF