Ніколаєва Тетяна Володимирівна. МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ

УДК 330.5:65:658.2

Ніколаєва Тетяна Володимирівна,
к.е.н., докторант,
Національний університет державної податкової служби України

МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Відмічається недолік управління вартістю нерухомого майна державної власності – розрив зв’язку між моніторингом капітальних інвестицій і вартості капітального будівництва, з одного боку, та інвестиціями і поточними витратами у процесі утримання й експлуатації об’єктів на різних стадіях життєвого циклу, з іншого боку. Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності окремого об’єкту моніторингу – формування повної вартості нерухомого майна державної власності у сукупності з відповідними капітальними інвестиціями і навіть поточними витратами за участі держави на різних стадіях життєвого циклу об’єктів. Виходячи з концепції та методології визначення вартості життєвого циклу, показано, що управління нерухомим майном державної власності, а з іншого боку – державними капітальними інвестиціями, повинно розглядатись як двоєдина задача для власника, який будує та експлуатує об’єкти тривалий час. Натомість, дослідження, побудоване на методі статистичного аналізу, демонструє розбіжності у статистичній інформації з різних офіційних джерел щодо кількості суб’єктів державної власності, на балансі яких знаходиться нерухомість, відмічається відсутність достовірних даних щодо її первісної та переоціненої вартості, зносу у складі основних засобів, що пов’язане з різними методами індексації вартості та переоцінки. Показана відмінність у структуризації статистичних даних щодо капітальних інвестицій, які відображаються за видами основних засобів та джерелами фінансування, і вартості основних засобів, які відображаються за видами економічної діяльності. Відтак показані проблеми, які обумовлюють неможливість ефективного управління нерухомим майном держави. Вперше науково обґрунтовано, що має бути сформована нова система інформаційного забезпечення та моніторингу в обліку, статистиці, аналізі, плануванні, контролі з орієнтацією на ефективне управління нерухомістю державної власності. Практична значущість дослідження полягає у створенні інформаційно-методичного підґрунтя управління державними об’єктами нерухомості на мікро- та макрорівнях.
Ключові слова: моніторинг, вартість, нерухоме майно, життєвий цикл, інвестиції, будівництво, утримання, експлуатація.

Завантажити статтю в PDF