Гоблик Володимир Васильович,Королович Оксана Омелянівна. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

УДК 658.14.012.7:339.727.22

Гоблик Володимир Васильович,
д.е.н., доц., заслужений економіст України, перший проректор,
Мукачівський державний університет,
Королович Оксана Омелянівна,
ст. викл. кафедри обліку та фінансів,
Мукачівський державний університет

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Правильне та своєчасне формування статутного капіталу корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями здатне створити стартове та умовно безстрокове джерело фінансування ліквідності господарської діяльності та захисту власниками своїх фінансових інтересів. Метою статті є визначення специфіки удосконалення методичного забезпечення внутрішнього фінансового контролю щодо правильності та своєчасності формування статутного капіталу корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи індукції і дедукції, застосовано поєднання логічного та історичного підходів до вивчення елементів моделі контролю адекватності оцінки внесків засновників та легітимності статутного капіталу підприємства. Визначення специфіки удосконалення методичного забезпечення внутрішнього фінансового контролю статутного капіталу корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями потребує диференціації площини процедур щодо правильності та своєчасності формування такого капіталу. В статті визначено, що однією з перших відбувається операція із формування статутної складової капіталу засновниками, за рахунок їх внесків або надходжень від первинно розміщених акцій. За результатами проведеного дослідження визначено, що підтвердження адекватності оцінки внесків засновників та легітимності (законності) сформованого статутного капіталу можливе на основі побудови відповідної моделі контролю майнової основи діяльності підприємства, котра повинна містити ряд наступних елементів: підтвердження вартості негрошових засновників, величини сплаченого капіталу, легітимності статутного капіталу (якщо одиницею власності є акція),встановлення легітимності циркулюючого капіталу. Згідно виділених положень можливою є побудова специфічної частини інтерактивної моделі контролю адекватності оцінки внесків засновників та легітимності статутного капіталу. Практична значущість отриманих результатів полягає у наступному: 1) здійснено диференціацію площини процедур внутрішнього фінансового контролю правильності та своєчасності формування власного капіталу підприємства; 2) виділено засоби удосконалення методичного забезпечення організації внутрішнього фінансового контролю формування статутного капіталу підприємства (зокрема, у площині оцінки внесків засновників, легітимності статутного капіталу підприємства та контролю правильності набуття статусу об’єкту з іноземними інвестиціями).
Ключові слова: методичне забезпечення, модель, адекватність оцінки, диференціація.

Завантажити статтю в PDF