Власюк Валерій Євгенович. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

УДК 336.457.4

Власюк Валерій Євгенович

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

У даній статті проводиться дослідження важелів впливу фінансових ресурсів при проведенні господарської діяльності. Метою статті є дослідження проблем розширення впливу фінансового сектора, як одного з важливих факторів виробництва, на світову економічну систему і його значення в процесі відтворення вітчизняної економіки нового типу. Розглянуто історичні аспекти формування грошово-кредитних відносин. Відзначені прояви впливу фінансової сфери на процеси економічного відтворення. Показано напрям економічної думки на сучасні проблеми охоплення фінансовим сектором всіх складових у господарюванні і розширення впливу фінансового сектора на економіку. Виділено основоположні визначення про існуючі традиційні пояснення економічних процесів. Узагальнені явища станів управління економічними та громадськими системам, і їх різнорідні форми. Проаналізовано стан української економічної системи в різні періоди функціонування протягом десятиліть, як наприкінці сторіччя, так і на початку нового, з виявленням особливостей діяльності окремих експортоорієнтованих галузей, причинами та наслідками перетворень, які в них відбуваються. Відзначені нові процеси у світових господарських відносинах, які визначають напрями економічного розвитку в інших умовах життєдіяльності. Встановлено диспропорції у взаєминах різних секторів вітчизняної економічної системи, що виявляє домінування невиробничих факторів і обумовлює запозичену надмірну практику «фінансіалізації» як суперечливе явище, яке провокує негативні наслідки в процесах побудови нової економічної системи. Окремо розглянута функціональна складова вітчизняного банківського сектора, його роль і значення в ринкових перетвореннях. Окреслені завдання фінансового сектора в побудові фінансово-кредитної системи нового типу господарювання.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий сектор, грошово-кредитні відносини, фінансіалізації.

Завантажити статтю в PDF