Фурман Тарас Юрійович. СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ

УДК 303.71:336.748.12(045)

Фурман Тарас Юрійович,
к.п.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ

Темою статті виступає аналіз системи статистичних показників рівня інфляції. Актуальність теми обумовлена тим, що складність та постійна мінливість інфляційних процесів не дозволяють представникам різних економічних шкіл дійти єдності у розумінні та тлумаченні багатьох аспектів інфляції, зокрема, її кількісного вимірювання та відображення в системі статистичних показників. Метою статті є вивчення досвіду кількісного представлення інфляційних процесів в аспекті розуміння їх якісної сутності та аналіз системи статистичних показників, які офіційно використовуються в Україні для відображення інфляції. Основними результатами наукового дослідження є те, що: в статті здійснено аналіз розуміння сутності інфляції в теоріях різних наукових шкіл. Це дозволило виявити та розглянути основні визначення інфляції, запропонувати її визначення в аспекті кількісного відображення рівня. Аргументується позиція, що найбільш типовими показниками відображення рівня інфляції є система індексів цін. Проведено аналіз системи індексів цін, які визначаються Державною службою статистики України і використовуються для характеристики та дослідження інфляційних процесів. Аналіз методології розрахунку загальних індексів цін дозволив виявити переваги та недоліки основних індикаторів рівня інфляції: індексу споживчих цін, базового індексу споживчих цін, індексу-дефлятора ВВП. Також розглянуто питання оцінки прихованої інфляції. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що залежно від мети дослідження завжди можна підібрати той індекс, який найбільшою мірою відповідає поставленому завданню, які можуть бути направлені на вирішення багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу цін та процесів ціноутворення, перегляду розмірів грошових доходів населення, розв’язанні спорів, перерахунку показників системи національних рахунків та діяльності суб’єктів господарювання у постійні ціни, забезпечує можливість проведення міжнародних зіставлень. Подальші дослідження будуть спрямовані на проведення аналізу інфляційних процесів в країні та визначення показника рівня інфляції.
Ключові слова: інфляція, показник, рівень інфляції, індекс споживчих цін, базовий індекс споживчих цін, індекс-дефлятор ВВП.

Завантажити статтю в PDF