Десіслава Петрова, Панько Марина Василівна. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ 2020 – УПРАВЛІННЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОСВІТА В БОЛГАРІЇ

УДК 332.146.2

Десіслава Петрова, Панько Марина Василівна

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ 2020 – УПРАВЛІННЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОСВІТА В БОЛГАРІЇ

Експортна зорієнтованість європейської промисловості в значному ступені зумовлена її конкурентоспроможністю, сформованою під впливом створеної нормативної бази на національному та загальноєвропейському рівнях. Метою статті є дослідження проблеми підвищення конкурентоспроможності болгарських підприємств з точки зору повноправного членства в ЄС. Використано загальнонаукові методи індукції і дедукції, методи статистичного аналізу та порівняння. У статті визначено, що формування відповідних стратегій розвитку, зорієнтованих на розширення інноваційної діяльності, має для болгарських підприємств вирішальне значення для боротьби з тиском ринкових сил в ЄС. Основними напрямами підвищення конкурентних позицій підприємств Болгарії є зорієнтованість на інноваційний розвиток, кластери, впровадження європейських стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та енергоефективності, вдосконалення стратегій управління та маркетингу, поліпшення якість людських ресурсів, впровадження інновації. Проведено аналіз показників, які формують інноваційний індекс країни: частка випускників; освітній рівень молоді; інноваційні витрати; частка зайнятості у високотехнологічних галузях промисловості та послуг; кількість дослідницьких проектів, науково-дослідних програм, що фінансуються підприємствами. Обґрунтовано, що дослідження питання конкурентоспроможності повинно відбуватися не суто в науковому полі, а носити прикладний характер, тобто мати практичне застосування. Проаналізовано зміст Програми «Інновації та конкурентоспроможність» на період 2014-2020 рр. прийнятої рішення Європейської комісії у березні 2015 р. Програма спрямована на стимулювання економічного зростання і підвищення продуктивності праці, особливо малих і середніх підприємств. Особлива увага приділяється співробітництву між бізнесом і науково-дослідними інститутами, а також пошуку шляхів підвищення підприємницької активності в Болгарії. Крім того, програма буде підтримувати заходи для більш ефективного використання ресурсів на підприємствах і підвищення їх енергоефективність. Цей інвестиційний пакет заходів допоможе болгарським підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності, більше орієнтуватися на інновації і, таким чином, досягти європейських цілей для забезпечення стійкого зростання.
Ключові слова: конкурентоспроможність, бізнес, інновації, управління, освіта, промисловість.

Завантажити статтю в PDF