Коваленко Олена Валеріївна, Янчуков Юрій Олексійович. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

УДК 621.311

Коваленко Олена Валеріївна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства,
Запорізька державна інженерна академія
Янчуков Юрій Олексійович,
начальник електротехнічної лабораторії,
Запорізька теплова електрична станція Донецької паливно-енергетичної компанії

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Проблеми енергоефективності, які досить гостро стоять перед людством у ХХІ столітті, для нашої держави є гіперактуальними. Так, при споживанні близько 250 млн. тонн умовного палива на рік Україна самостійно забезпечує лише 52 відсотки цього обсягу, імпортуючи біля 75% споживаного газу, 85% сирої нафти та нафтопродуктів, 19% вугілля. При цьому енергоємність внутрішнього валового продукту у більш, ніж утричі перевищує середньосвітовий показник. Метою статті є визначення основних пріоритетів розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств енергетичної галузі на прикладі Придніпровського економічного району. У роботі використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження процесів і явищ в їх взаємозв’язку та розвитку. Зокрема, монографічний, історичний, факторний, соціологічний та емпіричний методи, за допомогою яких обґрунтовано висновки та пропозиції. Теплова енергетика України знаходиться у важкому фінансовому становищі, але поряд з атомною енергетикою є флагманом економіки, адже без успішного функціонування теплової енергетики та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів неможливе майбутнє. У статті доведено, що інноваційно-інвестиційна модернізація підприємств електроенергетики може бути здійснена як складова масштабного загальнонаціонального проекту модернізації енергетичної галузі, який повинен розроблятися й реалізовуватися на основі еколого-економічної концепції модернізації електроенергетики. Крім того, такий проект має супроводжуватися як мінімум двома підтримуючими проектами, теж загальнонаціонального масштабу: проектом модернізації енергорозподільчої галузі; проектом реалізації потенціалу енергозаощадження. Сам процес розробки національного проекту модернізації енергетичних підприємств має відбуватися у рамках взаємодії трьох суб’єктів: безпосередньо енергогенеруючих підприємств, національного диспетчерського центру і держави – як стратега розвитку енергогенеруючих потужностей країни (наприклад, в особі Міністерства палива та енергетики), і як регулятора процесу енергоспоживання (в особі Національної комісії регулювання енергетики). Практичну значущість дослідження становлять методичні рекомендації щодо удосконалення процесу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств енергетичної галузі Придніпровського економічного району.
Ключові слова: інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність, енергоефективність, реконструкція, енергетична галузь.

Завантажити статтю в PDF