Гулько Лариса Геннадіївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

УДК 330.322.2

Гулько Лариса Геннадіївна

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Стаття «Аналіз інвестиційної діяльності у Хмельницькій області та напрями покращення її інвестиційної привабливості» присвячена аналізу поточних тенденцій інвестиційної діяльності у Хмельницькій області, рівня інвестиційної привабливості регіону та можливих напрямів його покращення. Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, що інвестування коштів в економіку країни є ключовим шляхом забезпечення стабільності її економічного та соціального розвитку. Запорукою успішного залучення інвестиційних коштів в економіку певної країни є створення в ній сприятливого інвестиційного клімату, який забезпечує також високий рівень інвестиційної привабливості цієї країни. Водночас привабливість окремих галузей економіки або ж регіонів для інвесторів може бути неоднаковою, що необхідно враховувати при здійсненні структурної та регіональної політики, а також при визначенні пріоритетів інвестування. Проте в сучасних умовах рівень інвестиційної привабливості регіонів України змінюватиметься під впливом об’єктивних економічних і політичних факторів. Це створює можливість для тих регіонів, що раніше не відносилися до числа лідерів інвестиційного рейтингу, приваблювати увагу потенційних інвесторів. Проте передумовою цього є покращення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіону. Зважаючи на це, метою статті є дослідження інвестиційної активності у Хмельницькій області та інвестиційних переваг регіону, а також формулювання пропозицій щодо стимулювання інвестиційної діяльності. Для досягнення мети застосовано аналітичні методи дослідження, використано статистичні дані щодо обсягів внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області, рейтингові оцінки інвестиційної привабливості регіону тощо. В статті проаналізовано динаміку обсягів капіталовкладень у Хмельницькій області в 2012-2014 роках, динаміку іноземних інвестицій в економіку регіону, а також головні напрями вкладення коштів інвесторами у Хмельницькій області. Окреслено головні фактори, що сприяють та перешкоджають інвестиційній діяльності в регіоні, а також визначено окремі напрями покращення інвестиційної привабливості Хмельницької області.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, рейтинг інвестиційної привабливості, конкурентні переваги.

 

Завантажити статтю в PDF