Бочко Олена Юріївна, Молнар Маріанна Степанівна. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 339. 138

Бочко Олена Юріївна,
к.е.н., доц. доцент кафедри маркетингу,
Мукачівський державний університет
Молнар Маріанна Степанівна,
студентка, напрям підготовки «Маркетинг»,
Мукачівський державний університет

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Проведено дослідження розвитку регіонального маркетингу, обґрунтовано його особливості та окреслено перспективи. В статті узагальнено теоретичні підходи щодо розвитку регіонального маркетингу. Метою статті є розкриття особливостей та обґрунтування перспектив регіонального маркетингу. Особлива увага приділяється дослідженню наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, щодо трактування поняття «регіональний маркетинг». Здійснено аналіз етимології наукового терміну. Доведено необхідність дотримання принципів розвитку регіонального маркетингу. Досліджено регіональний маркетинг як філософію управління бізнесом, діяльність, наукову дисципліну та, на цій основі, здійснено систематизацію за напрямами. Обґрунтовано взаємозв’язок між об’єктами регіонального маркетингу. Доведено, що регіональний маркетинг являє собою організаційну основу для реформування економіки регіону, підвищує його інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність. Розкрито основні функції регіонального маркетингу. Обґрунтовано, що регіональний маркетинг є надійним інструментом розробки стратегії і тактики регіональних перетворень, який забезпечує врахування особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища регіону, створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку. Досліджено особливості регіонального маркетингу в Україні, які полягають у максимальному використанні потенціалу регіону та ефективному застосовуванні інструментарію маркетингу для підвищення його рівня конкурентоспроможності. Обумовлено, що регіональний маркетинг дозволяє задовольняти потреби та цілі не тільки конкретного регіону, а й національної економіки в цілому. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіону пропонується особливу увагу звертати на інвестиційну сферу та розвиток туристичної галузі. Доведено необхідність взаємозв’язку держави з діяльністю місцевих органів влади, що сприятиме розвитку туристичної індустрії та маркетингу туризму як одного з складових регіонального маркетингу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вивчення впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність регіонального маркетингу.
Ключові слова: регіональний маркетинг, розвиток регіону, регіональна політика, ринок, суб’єкти регіонального маркетингу, об’єкти регіонального маркетингу.

Завантажити статтю в PDF