Вергун Володимир Антонович,Ступницький Олексій Іванович. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІРМИ

УДК 65.015

Вергун Володимир Антонович,
д.е.н., проф., професор кафедри міжнародного бізнесу,
Ступницький Олексій Іванович,
к.е.н., проф., професор кафедри міжнародного бізнесу,
Інститут міжнародних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІРМИ

Персонал є найважливішою складовою будь-якої організації і одним із найбільш вартісних ресурсів інноваційного розвитку. Якісний відбір кадрів здатний багаторазово підвищити ефективність роботи фірми, а інноваційна політика у сфері управління персоналом (УП) створює сприятливі умови праці, а також забезпечує можливість кар’єрного зростання і необхідний ступінь упевненості у завтрашньому дні. Мета статті – проаналізувати новітні тенденції та зміни у системах управління персоналом фірми під впливом інноваційних нововведень сучасної інформаційно-комунікаційної економіки. У статті розглядаються новітні інноваційні механізми системи УП, а також особливості, принципи і основні фактори, які впливають на інноваційні процеси в кадровій політиці фірми та методи щодо впровадження інноваційних підходів у систему УП фірми. Якісний відбір кадрів спроможний багаторазово збільшити ефективність роботи компаній. Рішення завдань пошуку нових підходів до управління розвитком персоналу на сьогодні, як необхідна умова успішного функціонування фірми, неможливе без переходу до інноваційних методів УП, що є актуальним для керівництва інноваційних компаній. Доведено, що інновації в системі УП можуть реалізовуватися у двох формах – з поступовим поліпшенням окремих аспектів роботи персоналу (корпоративна система роботи з інноваціями) і у формі радикального, стрибкоподібного поліпшення всієї системи УП (на основі процесного підходу за допомогою таких методів, як бенчмаркетинг, реінжиніринг процесів, аналіз витрат, пов’язаних із процесами, створення нових процесів), а технології управління персоналом, які найбільш відкриті до сприйняття інновації, об’єднуються у блоки. Досліджені результативність інноваційного впливу на систему УП та сприйнятливість фірми до управлінського нововведення, найбільш ефективні інноваційні проекти систем УП. Окрему увагу приділено аналізу гейміфікації як новітньої бізнес-концепції, що базується на застосуванні підходів, характерних для комп’ютерних ігор, ігрових механік і поведінкової економіки у реальних бізнес-процесах. Зроблено висновок, що у найближчій перспективі слід очікувати від ринку управлінських послуг нових нестандартних продуктів і рішень, які дозволять керувати мотивацією і корпоративною культурою персоналу фірми.
Ключові слова: управління персоналом, інновації, стимулювання, мотивація, персонал, інноваційний процес.

Завантажити статтю в PDF