Стадницька Юлія Юріївна. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІН ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 332.132

Стадницька Юлія Юріївна,
асистент кафедри туризму,
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІН ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті ставилося за мету дослідження різниці у просторі витрат виробництва і цін води в Україні та вияснення, чи така диференціація може виступати чинником розміщення господарської діяльності. У процесі дослідження застосовані методи математичного аналізу та статистичні методи. Якщо просторова диференціація цін ресурсу перевищуватиме певну величину, то сіамська пара «потреба порівняно дешевого ресурсу» (властивість сторони «господарська діяльність») – «наявність порівняно дешевого ресурсу» (властивість сторони «місце») є чинником розміщення відповідного виду господарської діяльності. Якщо диференціація витрат на переміщення продукції перевищуватиме певну величину, то сіамська пара «потреба розміщення близько ринку збуту» (властивість сторони «господарська діяльність») – «наявність споживачів» (властивість сторони «місце») є чинником розміщення відповідного виду господарської діяльності. У випадку, якщо витрати на переміщення до найближчого і найдальшого споживача в границях встановленого простору аналізу будуть меншими за певну величину, то чинником розміщення відповідного виду господарської діяльності стає сіамська пара – «висока транспортабельність продукції» (властивість сторони «господарська діяльність») – «можливість виробляти продукцію з низькими витратами» (властивість сторони «місце»). Просторова диференціація немобільних ресурсів отримується шляхом фіксації цін на відповідний немобільний ресурс у різних місцях простору аналізу. Просторова диференціація мобільних ресурсів може бути отримана шляхом розрахунків у моделі виробничо-транспортної задачі. Набули подальшого розвитку підходи до ідентифікації чинника розміщення господарської діяльності «наявність дешевого ресурсу» за допомогою виявлення, де ціна цього ресурсу у межах простору аналізу не перевищуватиме мінімальну на певну величину. Доведено, що при пошуку місць для розміщення водомістких видів господарської діяльності варто аналізувати не лише найбільші міста – обласні центри, але й менші міста у межах відповідних областей.
Ключові слова: просторова диференціація собівартості, просторова диференціація цін, водопостачання, простір аналізу, транспортабельність.

Завантажити статтю в PDF