Коваленко Ольга Володимирівна. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 330.341

Коваленко Ольга Володимирівна,
к.е.н., старший науковий співробітник,
заступник завідувача відділу економічних досліджень,
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

На основі узагальнення теоретичного доробку щодо інноваційних систем та концепцій інноваційного розвитку світових економік обґрунтовано передумови та доцільність побудови мезосередовища інноваційного розвитку продовольчого комплексу в Україні. Окреслено архітектуру, складові та умови можливого прискорення інноваційних процесів цієї сфери економіки. Зазначено, що прогрес у продовольчому комплексі завжди визначається революційними науково-технічними досягненнями суспільства. Мета статті – на основі узагальнення наукового доробку щодо інноваційних систем та концепцій інноваційного розвитку світових економік, обґрунтувати передумови та доцільність побудови мезосередовища інноваційного розвитку продовольчого комплексу в Україні, окреслити архітектуру, складові та умови можливого прискорення інноваційних процесів цієї сфери економіки. Встановлено, що незважаючи на низькі поточні макроекономічні показники впродовж останніх п’яти років спостерігаються інноваційні ривки в окремих галузях продовольчого комплексу. Серед них – олієжирова галузь, яка змінила свій статус з відсталої до бюджетоформуючої в економіці країни. Причиною її стрімкого розвитку є вдале поєднанню взаємопов’язаних складових – науки, виробництва і бізнесу. Аргументовано, що гальмує інноваційний розвиток продовольчого комплексу недосконалість всієї його інноваційної системи. Виявлено причини гальмування інноваційних процесів. Присутність означених тенденцій у продовольчому комплексі зумовило необхідність аналізу і синтезу чинного в Україні інноваційного розвитку цього сегменту національної економіки. Виявлено, що розвиток науково-технічного прогресу впродовж останнього десятиліття змінив існуючі уявлення щодо критерію комплексоутворення продовольчого комплексу. Структуру інноваційної системи продовольчого комплексу України запропоновано розуміти як сукупність взаємопов’язаних функціональних блоків, їхніх зв’язків з підгалузями продовольчого комплексу, підсистемами національної інноваційної системи, іншими структурними елементами національної економіки та об’єктами зовнішнього середовища. Спільна дія усіх складових повинна забезпечувати високий рівень соціальних стандартів, втримувати баланс інтересів суспільства, бізнесу і влади. Лише за цієї умови можливе прискорення інноваційних процесів, підвищення інтелектуальної активності й, загалом, стійкий інноваційний розвиток економіки країни.
Ключові слова: продовольчий комплекс, інноваційний розвиток, науково-технічний прогрес, національна інноваційна система.

Завантажити статтю в PDF