Антонюк Наталія Анатоліївна. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ЗВ'ЯЗОК, ПІДХОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

УДК 382.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-8-14

Антонюк Наталія Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ:

ЗВ’ЯЗОК, ПІДХОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

 Проблеми антикризового управління економікою України останнім часом набули важливого значення. Це пов’язано з упровадженням децентралізації на всіх рівнях господарювання. Антикризове управління в аспекті цього дослідження – скоординована та систематична діяльність уповноважених органів місцевого самоврядування, яка спрямована на аналіз причин виникнення криз, послаблення негативного впливу кризових явищ на економіку, цілковите усунення цих явищ, а також недопущення їх прояву в майбутньому, при якій для досягнення визначених цілей застосовується спеціальний комплекс важелів впливу на суспільні відносини. Мета статті – виявити взаємозв’язки та дослідити інструментарій впливу між децентралізацією та управлінням національною економікою в процесі виведення територій України з кризи. Вважаємо, що децентралізація виступає складовою антикризового управління і є процесом, який завдяки передачі прав та повноважень від центральних до місцевих органів влади дає змогу покращувати рівень господарювання, обумовити перспективи розвитку на основі використання наявних ресурсів та окреслення місцевих потреб, забезпечити стабільну й беззбиткову діяльність економічних суб’єктів у державі. В роботі проведено дослідження методології та організації вирішення проблем антикризового управління в процесі впровадження реформи децентралізації. Виявлено, що в умовах реформи децентралізації усі ресурси мають бути спрямовані на управління та координацію діяльності соціально-економічної системи України з метою збереження її цілісності. Результатом є впровадження рекомендацій для підтримання стабільного економічного стану на територіях та оптимального плину процесів і своєчасної реакції на запити навколишнього середовища. Досліджено, що для розвитку національної економіки дієвим є створення раціональної взаємодії антикризового управління національною економікою та децентралізації, яка буде охоплювати сукупність функцій, методів, принципів і засобів управління, основних завдань і цілей, форм, структур, технологій для ефективного використання інструментів та ресурсів системи. Підкреслено, що антикризове управління не може існувати без ефективного і надійного інструментарію діагностики та подолання криз. Важливим в дослідженні виступає реалізація положень антикризового управління національною економікою в умовах децентралізації, яка забезпечується використанням стимулюючих інструментів антикризового управління та нових форм господарської діяльності. Ця процедура із залученням різнопланових методів і орієнтацією на основні принципи має бути реалізована комплексно в економічній, соціальній і екологічній сферах.

Ключові слова: децентралізація, антикризове управління, криза, національна економіка, територіальна освіта, реформа.

Завантажити статтю в PDF