Панченко Наталія Георгіївна. ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

УДК 658.56:656.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-3541

Панченко Наталія Георгіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

та управління виробничим і комерційним бізнесом,

Український державний університет залізничного транспорту

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наразі відбувається зміна пріоритетів формування економічних відносин, що висуває нові вимоги до забезпечення якості продукції та послуг, зокрема у світлі актуалізації принципів соціальної відповідальності у світовому бізнес-просторі. Мета статті – дослідження теоретичних основ управління якістю транспортно-логістичних послуг на принципах соціальної відповідальності. Підкреслено, що серед стратегічних ініціатив розвитку залізничного транспорту першочерговим завданням є надання якісних та доступних транспортно-логістичних послуг з урахуванням принципів соціальної та екологічної відповідальності. Зазначено, нині якість послуг залізничного транспорту залишається на досить низькому рівні, що призводить до зниження лояльності клієнтів та переходу споживачів до користування послугами інших суб’єктів ринку транспортно-логістичних послуг. Це стало поштовхом до розуміння необхідності удосконалення підходу до управління якістю послуг залізничного транспорту на основі використання кращої практики впровадження концепції соціальної відповідальності, що дозволить покращити якісні параметри транспортно-логістичних послуг та досягти низки інших конкурентних переваг. Розглянуто існуючі підходи до трактування сутності поняття управління якістю продукції та послуг. На основі вивчення теоретичних напрацювань у сфері менеджменту якості розкрито особливості управління якістю транспортно-логістичних послуг на принципах соціальної відповідальності. Сформовано теоретичний концепт управління якістю послуг залізничного транспорту, що передбачає імплементацію концепції соціальної відповідальності в діяльність залізничного транспорту за рахунок використання дієвих інструментів управління якістю. Зазначено, що практичне використання отриманих результатів дозволить забезпечити підвищення якості послуг залізничного транспорту, сформувати позитивний імідж залізничної компанії та покращити лояльність клієнтів, забезпечити максимальне задоволення попиту на послуги залізничного транспорту, сприяти зміцненню неформальних зв’язків та довіри між бізнес-партнерами. Подальші дослідження будуть спрямовані на формування рекомендацій щодо розробки та впровадження системи управління якістю послуг залізничного транспорту на принципах соціальної відповідальності.

Ключові слова: залізничний транспорт, управління якістю, соціальна відповідальність, загрози мікрорівня та макрорівня, теоретичний концепт управління якістю послуг залізничного транспорту.

Завантажити статтю в PDF