Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Науковий вісник

Мукачівського державного університету

 

СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

 

Збірник наукових праць

 

Випуск 1(9) 2018

 

 

Мукачево

2018

Видання Мукачівського державного університету

___________________________________________________________________________________________________________________

Науковий вісник Мукачівського державного університету.

Серія «Економіка»

Випуск 1(9) 2018 рік

___________________________________________________________________________________________________________________

Збірник наукових праць

Заснований у 2014 році

Збірник входить до переліку фахових видань у галузі економічних наук

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р.)

 

Збірник представлено у 12 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (Росія), Research Bible (Японія), Scientific Journal Impact Factor (SJIF) (Марокко), CiteFactor (США), Академія Google (США), InfoBase Index (Індія), Index Coperniсus (Польща), Genamics JournalSeek, ACNP Catalogue (Італія), DRJI (Індія), Academic Keys (США), CNPIEC (CNPIE Link Service) (Китай).

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою радою Мукачівського державного університету, протокол № 11 від 27 квітня 2018 р.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензенти:

Башнянин Г.І., д.е.н., професор

Гургула Т. В., д.е.н., професор

Адреса редакції: 89600, Закарпатська обл.,

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26

Мукачівський державний університет,

Редакція Наукового вісника МДУ,

тел. (03131) 2-11-09, (03131) 2-15-32,

e-mail: nvemsu@gmail.com

Усі права захищені. Передрук і переклади дозволяються лише зі згоди автора та редакції. Редакція не завжди поділяє думку автора й не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Головний редактор

Черничко Тетяна Володимирівна – д.е.н., професор (Україна)

Заступник головного редактора

Проскура Володимир Федорович – д.е.н., професор (Україна)

Відповідальний секретар

Ігнатишин Марія Василівна – к.е.н., доцент (Україна)

Редакційна колегія:

Буркинський Борис Володимирович – д.е.н., професор (Україна)

Гоблик Володимир Васильович – д.е.н., профессор (Україна)

Даниленко Анатолій Іванович – д.е.н., професор (Україна)

Денінс Андріс – Doctor of Economix, професор (Латвія)

Іщук Світлана Олексіївна – д.е.н., професор (Україна)

Лендєл Михайло Андрійович – д.е.н., професор (Україна)

Мікловда Василь Петрович – д.е.н., професор (Україна)

Мікула Надія Анатоліївна – д.е.н., професор (Україна)

Мілашовська Ольга Іванівна – д.е.н., професор (Україна)

Папп Василь Васильович – д.е.н., професор (Україна)

Пітюлич Михайло Іванович – д.е.н., професор (Україна)

Реслер Марина Василівна – д.е.н., професор (Україна)

Саксонова Світлана – Doctor of Economix, професор (Латвія)

Стуглік Джоанна – Doctor of Economix, професор (Польща)

Товканець Ганна Василівна – д.пед.н., професор (Україна)

Щербан Тетяна Дмитрівна – д.психол.н., професор (Україна)

Екабсоне Сандра – PhD, доцент (Латвія)

Ровт Алекс – к.е.н. (США)

______________________________________________________________________________________

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – Випуск 1(9). – 197 с.

© Мукачівський державний університет, 2018