Зміст

Економіка та управління національним господарством

Ніколаєв В.П., Щербина А.А.

Управління утриманням житлового фонду неефективних власників будинків ……………………………..

11

Овчар П.А., Голубка С.М.

Автомобільний транспорт в контексті формування структури національної економіки ………………………..

18

Папп В.В., Лужанська Т.Ю, Бошота Н.В.

Розвиток підприємництва у сфері туризму …………………………………………………………………………..

25

Футало Ю.Р.

Концептуальні підходи щодо підвищення ефективності впливу інтеграційних економічних процесів на розвиток національної структури економіки ……………………………………………………………………..

32

Черленяк І.І., Проскура В.Ф., Шелемба М.М.

Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні ………………………………………………………………………………………………

38

Економіка та управління підприємствами

Бовш Л.А., Комарніцький І.О.

Оцінка якості послуг фудкортів у торгівельних центрах …………………………………………………………..

47

Бочко О.Ю., Донець Д.М.

Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару ………

53

Пуйда Г.В.

Внутрішній економічний механізм інтелектуальної безпеки підприємства ………………………………………

57

Сопільняк І.С.

Особливості формування стратегій збуту органічної продукції вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами ………………………………………………………………………………………………………..

63

Фень К.С.

Пріоритетні напрями зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості  ………..…………

68

Регіональна економіка, демографія та соціальна політика

Гобрей М.В.

Тенденції та характер інвестиційної діяльності в регіоні в сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області) …………………………………………………………………………………………………………………

76

Ігнатенко Т.С.

Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні …………………………………………

83

Іщук С.О.

Оцінка ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів України …………………….

88

Кучінка Т.В.

Реформування місцевого самоврядування в системі антикризового управління соціально-економічним розвитком Закарпатської області …………………………………………………………………………………….

98

Лендєл М.А., Жулканич В.О.

Особливості сталого управління розвитком лісопромислового комплексу Закарпатської області ……………..

105

Лендєл О.Д.

Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону …………………………………………

110

Ліба Н.С.

Оцінка наслідків реалізації регіональної промислової політики в соціальній та економічній сферах Карпатського економічного району ………………………………………………………………………………….

116

Мікловда В.П., Пітюлич М.І., Сембер С.В.

Формування господарських систем як основа інтеграції територіальної економіки …………………………….

126

Проскура В.Ф., Максютова О.В.

Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону ……………………………………

131

Романова А.А.

Китайські туристи як пріоритетні споживачі українського турпродукту ………………………………………

137

Економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит

Пелех Я.М., Пахолок Б.Б., Кунинець А.В., Сохан П.Л.

Числові методи розв’язування початкової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з оцінкою головного члена локальної похибки ……………………..…………………………………………………………..

143

 

Фінанси, гроші та кредит

Ватаманюк О.С.

Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії ……………………………………..

153

Іванишина О.С., Панура Ю.В.

Економічний зміст податкового адміністрування …………………………………………………………………..

159

Ігнатишин М.В., Бурдюх Л.Ю.

Управління грошовими потоками в системі розрахункових платежів на основі коефіцієнтного аналізу ………

163

Захарін С.В., Пророк Р.В., Смирнов Є.В.

Стимулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі ………………………………………..

170

Росола У.В., Кузьма Н.М.

Оцінка сучасного стану депозитного ринку України ………………………………………………………………

174

Росола У.В., Щока Н.І., Ярмолюк М.С.

Кредитна політика та аналіз сучасного стану кредитного ринку України ………………………………………..

181

Черничко Т.В., Михайляк Г.В., Михайляк І.В.

Кредитна політика банків в умовах української моделі монетарного трансмісійного механізму .………………

188