Папп Василь Васильович, Лужанська Тетяна Юріївна, Бошота Неля Василівна.  РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

УДК 338.48

Папп Василь Васильович,

д.е.н., професор, професор кафедри туризму і рекреації,

Лужанська Тетяна Юріївна,

к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму і рекреації,

Бошота Неля Василівна,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет

 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

 Туризм має потенціал для розширення можливостей громади, і необхідно зосередити зусилля на його сталому розвитку. Розуміння потреб туристів та особливостей туристичних процесів є першим етапом для розширення можливостей місцевих громад приймати обґрунтовані та прийнятні рішення щодо розвитку туризму. Для побудови комунікації та довіри між представниками туризму необхідні значні інвестиції. Успішний розвиток туризму передбачає чітке розуміння важливості підприємництва і управління людськими ресурсами. Туристичні підприємства визначені як найважливіші учасники процесу створення робочих місць і зростання економіки у світі. Також необхідно ідентифікувати конструкції, які впливають на створення якісних підприємств в індустрії туризму. Туризм має значний попит завдяки створенню різного роду атракцій та підтримки туристичної інфраструктури. Проте необхідно розробити стратегію, яка повинна забезпечити управління туризмом та маркетингову структуру, підтримку наукових досліджень та розробку нових туристичних продуктів, підходи до управління ризиками. Інший важливий аспект – це охорона навколишнього середовища, історико-культурної спадщини та обмеження туристичних потоків. Крім того, для успішного туристичного бізнесу важливими чинниками є підприємницька активність та характеристики лідерства, тобто людський капітал підприємств. Метою статті є концептуальні засади розвитку підприємництва у туристично-рекреаційній сфері України та напрями його активізації у середньостроковій перспективі. Наукова новизна полягає у дослідженні маркетингової та ринкової орієнтації туристичних підприємств, диференціації та перспективних напрямів розвитку туристичної діяльності підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані при оцінці взаємозв’язку між рівнем знань та компетенцій менеджерів туризму та їх участі у прийнятті управлінських рішень. Перспективним науковим напрямом з цієї тематики є подальший детальний аналіз структури доходів та витрат вітчизняних підприємств туристичної сфери.

Ключові слова: підприємництво, туристична індустрія, ринок, конкурентоспроможність, бізнес, маркетинг, розвиток.

Завантажити статтю в PDF