Футало Юрій Ростиславович. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

УДК 339.9:338.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант,

Мукачівський державний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

 Для України інтеграція у світову економічну систему – це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, формування конкурентних переваг вітчизняного товаровиробника, інтеграція до потужних європейських ланцюжків доданої вартості, можливості виходу на нові ринки. Мета статті – дослідити та внести певні уточнення у концептуальні підходи щодо підвищення ефективності впливу інтеграційних економічних процесів на розвиток економіки України. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи дослідження: статистичний, методи узагальнення, метод порівняння тощо. У статті розглянуто концептуальні підходи модернізації національної економіки на прикладі Львівської області. Визначені пріоритетні галузі та шляхи досягнення їх ефективності внаслідок процесів економічної інтеграції, відкритості національної економіки та входження її в європейський простір. Визначено пріоритетні напрямки розвитку деяких галузей економіки з однієї сторони, стимулювання та державної підтримки високотехнологічних галузей, а з іншого – вироблення відповідної політики до розвитку низько-технологічних галузей, направленої на підвищення їх інноваційної активності та впровадження нових інноваційних технологій. Львівська область відноситься до типу економіки орієнтованої на сферу послуг, з огляду на це в статті пропонуються такі концептуальні напрями перетворень в реальному секторі економіки, що застосовують інноваційний підхід через стимулювання та державну підтримку високотехнологічних галузей, та – вироблення відповідної політики до розвитку низько-технологічних галузей, направлених на підвищення їх інноваційних технологій. Зазначається, що підвищити ефективність управління можливо тільки з застосуванням відповідних заходів інноваційного спрямування, які спроможні збільшити податкові надходження до регіональних бюджетів і забезпечувати розвиток високотехнологічних галузей. Подальші дослідження будуть спрямовані на формування рекомендацій прикладного характеру, щодо підвищення рівня конкурентоспроможності провідних галузей та сфер діяльності Львівської області в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: інтеграція, концептуальний підхід, національна економіка, ефективність інтеграційних економічних процесів.

Завантажити статтю в PDF