Бовш Людмила Андріївна, Комарніцький Ігор Олегович. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ФУДКОРТІВ У ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

УДК 64.018

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київський національний торговельно-економічний університет

Комарніцький Ігор Олегович,

канд. культурології, доцент, декан факультету

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,

Київський національний університет культури і мистецтв

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ФУДКОРТІВ У ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

Актуальність теми дослідження обумовлена наростаючою тенденцією диверсифікації ресторанного бізнесу і проникнення його у торговий простір бізнес-центрів, торговельно-розважальних центрів, супер- та гіпермаркетів, що потребує вивчення їхньої економічної обґрунтованості та ефективності (доцільності). Метою статті є оцінка якості послуг фудкортів та перспектив їхнього розвитку в Україні. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення: абстрактно-логічний та економіко-математичного моделювання. На основі методів аналітичного маркетингу з використанням графічного векторного відображення було досліджено основні елементи формування якості ресторанних послуг фудкортів у торговельних центрах. У статті визначені переваги та недоліки розміщення фудкортів у торговельних центрах, визначено та оцінено якість надання ними ресторанних послуг. Наукова новизна дослідження полягає в дослідженні інноваційних концепцій ресторанних закладів (фудкортів), обґрунтуванні критеріїв якості їхніх послуг, а також конгломерації отриманих оцінок у побудові вектора якості. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дають теоретичні передумови формування конкурентоспроможних форматів ресторанних закладів. Наведені порівняльні характеристики умов діяльності фудкортів демонструють перспективність диверсифікації ресторанного бізнесу у зонах гарантованого підвищеного трафіку – торговельних центрах. На основі вивчення критеріїв оцінки якості послуг фудкортів стандартизованого столичного торговельного центра сформовано вектори якості різних ресторанних концептів. Дані аналізу показали, що споживачі обирають заклад в основному за впізнаваністю торгової марки та зручністю розташування у фудзоні торговельного центру. Тому запропоновано сфокусувати зусилля власників фудкортів на управлінні якістю та впровадженні нових технологій маркетингу, що дозволять створити конкурентоспроможний ресторанний продукт, привабливий для інвестування. Таким інструментом поліпшення якості сервісу може стати метод Mystery Shopping («таємного покупця»), що використовується у формі довгострокових чи постійних планів контролю сервісу і мотивації персоналу в мережах сервісних програм ресторанного закладу і дозволяє оперативно виявляти недоліки.

Ключові слова: фудкорт, якість ресторанних послуг, вектор якості.

Завантажити статтю в PDF