Бочко Олена Юріївна, Донець Дмитро Михайлович.  ЕЛЕКТРОННА ДИСТРИБУЦІЯ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЧАСНОЇ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

УДК 338.433

Бочко Олена Юріївна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Донець Дмитро Михайлович,

асистент кафедри маркетингу і логістики,

НУ «Львівська політехніка»

 ЕЛЕКТРОННА ДИСТРИБУЦІЯ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЧАСНОЇ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

Мета статті полягає обґрунтуванні необхідності використання електронної дистрибуції на ринку молочної продукції для вчасної поставки товару. Застосовано загальнонаукові методи дослідження: індукції та дедукції, системного аналізу, метод визначення причинно-наслідкових зв’язків. В статті обґрунтовано поняття «дистрибуція», вказані можливі варіанти руху товарів від виробника до споживача. Доведено, що дистрибуція на ринку молочної продукції є однією з найважливіших частин логістичного ланцюга, оскільки дає можливість зробити продукт доступним у певному місці та у вказаний час відповідно до потреб та очікувань споживача. Автором вказано чинники, які впливають на вибір прямого чи непрямого способу доставки продукту кінцевим покупцям: вид продукту, обсягу цільового ринку, ресурсів компанії, компетентності та можливості працювати з посередниками і т.д. Виявлено, що рішення вибрати прямий чи непрямий спосіб доставки продукту кінцевим покупцям залежить від багатьох чинників: від виду продукту, обсягу цільового ринку, ресурсів компанії, компетентності та можливості працювати з посередниками. Доведено, що дистрибуція здійснюється відповідно до діяльності, спрямованої на прибуток, включаючи інтегровані процеси планування, організації та контролю потоку продуктів. Обґрунтовано шляхи практичної реалізації процесу електронної дистрибуції на ринку. Для українських дистриб’юторів запропоновано використання методів цифрової дистрибуції, впровадження нових систем контролю, вчасній поставці товарів на полиці, в доставці та якісному сервісі, встановлення конкурентоспроможної ціни. Автором вказано на важливість, в найкоротші терміни, зайнятися поширенням онлайн інформації в агропідприємствах і більш активно переходити до автоматизації більшості виробничих процесів. Подальші дослідження будуть спрямовані на детальне вивчення процесів розповсюдження онлайн інформації через мережу Інтернет.

Key words: електронна дистрибуція, товар, виробник, споживач, управління ланцюгами поставок.

Завантажити статтю в PDF