Пуйда Галя Володимирівна. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.242.2

Пуйда Галя Володимирівна.

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство функціонує і розвивається в умовах невизначеності, в конкурентному зовнішньому середовищі, яке продукує численні ризики. Відсутність концептуальних засад побудови та функціонування економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства, здатного ефективно протидіяти загрозам, використовувати наявний потенціал та в цілому підтримувати стан інтелектуальної безпеки, зумовлюють необхідність та актуальність системного дослідження цієї проблеми. Метою статті є дослідження наявних наукових поглядів на механізми економічної безпеки підприємства та в результаті винесення висновків сформувати авторське бачення на економічні механізми інтелектуальної безпеки підприємства. Методикою дослідження послужили теоретичні методи: термінологічний, узагальнення, аналіз, порівняння. Автором проведено літературний огляд наявних наукових думок на економічні механізми безпеки підприємства. Сформовано авторське визначення поняття «механізм інтелектуальної безпеки підприємства». В результаті огляду складу та призначення механізмів економічної безпеки виявлено, що найбільш популярними у науковій літературі є дослідження механізмів забезпечення та управління економічною безпекою підприємства. Також проведено огляд менш популярних, однак не менш важливих для побудови цілісної наукової картини, видів механізмів економічної безпеки. Науковою новизною є запропоноване автором власне бачення на структуру механізму інтелектуальної безпеки підприємства, що включає у себе механізми управління, забезпечення та функціонування. Показано їх головне призначення у системі інтелектуальної безпеки підприємства та взаємозв’язок. Автором проілюстровано ресурсний потік між трьома механізмами у вигляді потоку інформації, управлінських рішень та ресурсів для реалізації їх головної мети – бажаного стану інтелектуальної безпеки. Так, управлінський механізм приймаючи інформацію про потенційну загрозу інтелектуальній безпеці посилає забезпечувальному та функціональному механізмам інформацію у вигляді управлінського рішення. Забезпечувальний механізм у свою чергу забезпечує систему економічної безпеки необхідними ресурсами. Функціональний механізм отримавши рішення про необхідні дії та ресурси для їх здійснення, застосовує власні інструменти для протидії загрозам та забезпечення бажаного рівня інтелектуальної безпеки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є подальше вивчення кожного механізму: управління, забезпечення та функціонування; розробка інструментарію та важелів кожного механізму у контексті їх функціонування на підприємстві; подальше вивчення системи інтелектуальної безпеки підприємства крізь призму функціонування її механізмів.

Ключові слова: економічний механізм, безпека, управління, забезпечення, система безпеки.

Завантажити статтю в PDF