Ніколаєв Всеволод Петрович, Щербина Андрій Анатолійович. УПРАВЛІННЯ УТРИМАННЯМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НЕЕФЕКТИВНИХ ВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

УДК 332.8

Ніколаєв Всеволод Петрович,

д.е.н., проф., професор кафедри публічного управління і публічної служби,

Національна академія державного управління при Президентові України,

Щербина Андрій Анатолійович,

перший заступник директора,

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр,

Київська міська державна адміністрація

 УПРАВЛІННЯ УТРИМАННЯМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НЕЕФЕКТИВНИХ ВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

 У статті «Управління утриманням житлових будинків неефективних власників» показано, що на фоні підвищеної уваги держави до підтримки платоспроможності населення щодо оплати комунальних послуг підприємств-монополістів проблеми будівництва і утримання житла залишились перекладеними на неефективних (фінансово не спроможних) мешканців-власників квартир і співвласників будинків. Ураховуючи зношеність житлового фонду, виникла небезпека його прискореного руйнування. Мета статті – показати загрозу життєзабезпеченню населення внаслідок гальмування відтворення житла як соціального блага і окреслити шляхи вирішення проблеми на макро- і мікрорівні. Досліджені проблеми скорочення нового житлового будівництва, відставання з капітальними ремонтами наявного житлового фонду і наближення критичної зношеності більшості будинків, введених 30-60 років тому; погіршення якості, підвищення вартості житлових послуг; падіння платоспроможності громадян, відсутності достатніх коштів у бюджетах усіх рівнів. Методологія дослідження базувалася на історичному та логічному аналізі економічних та інституційних умов функціонування житлової сфери. Новизна дослідження полягає в оцінці масштабу необхідних витрат та інвестицій задля нормального утримання житлових будинків, доведенні проблематичності їхнього залучення при чинних відносинах власності і відособленості управління до рівня окремих будинків. Задля формування «ефективного власника» у житловій сфері обґрунтовані обмежені можливості поширення спільної власності на житлові будинки  як переважної форми домоволодіння. Практичне значення мають запропоновані нові управлінські та фінансові рішення на рівні підприємств-управителів із урахуванням необхідної підтримки з боку місцевої і центральної влади. Показана необхідність масових обстежень стану будинків і пропозиції управителями гнучких форм їхнього подальшого утримання і ремонтів.

Ключові слова:  житлові будинки, житловий фонд, власники, мешканці, управління, витрати.

Завантажити статтю в PDF