Ерфан Єва Алоїсівна, Король Марина Юріївна. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

УДК 229.92

Ерфан Єва Алоїсівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,

Король Марина Юріївна,

магістр з міжнародних економічних відносин,

Ужгородський національний університет

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

Актуальність теми дослідження обумовлена прагненням України стати повноправним членом Європейського Союзу. Процес входження України у європейський інтеграційний простір потребує координації зусиль з розвитку співпраці з країнами ЄС і в першу чергу – сусідами України. Оскільки розвиток прикордонного регіону перебуває у прямій залежності від стану його інфраструктури, важливим є визначенням особливостей розвитку прикордонної інфраструктури України в контексті розширення ЄС. Метою статті є вивчення сучасного стану прикордонної інфраструктури України, з’ясування проблем її розвитку, визначення шляхів вдосконалення та подальшого розвитку в умовах розширення Європейського Союзу. На основі використання методу системного аналізу проведено аналіз прикордонної діяльності України, методу порівняння встановлено відмінності між станом прикордонної інфраструктури в Україні та ЄС, методу прогнозування визначено шляхи вдосконалення інфраструктури в Україні. Визначено важливість розвитку та функціонування прикордонної та митної інфраструктури західного регіону України. Специфіка розвитку прикордонних територій зумовлюється їхньою транзитною здатністю, що вимагає особливих підходів до розбудови інфраструктурних елементів. передусім, збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури, комунікацій, можливості обслуговування значно більших потоків товарів, вантажів, людей. Без розвинутої митної інфраструктури неможливе здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, протидія контрабанді, створення сприятливих умов для прискорення товарообігу. Виявлено проблеми діяльності прикордонної інфраструктури (недостатньої кількості пунктів пропуску, невідповідного рівня їх облаштування та низької пропускної спроможності), що послаблює конкурентні позиції нашої держави на ринку транзитних перевезень. Для вирішення існуючих проблем та для здійснення транзитних функцій держави і покращення показників їх реалізації необхідно насамперед забезпечити належне фінансування галузі транспортування. Важливим для підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону є запровадження інтегрованого управління кордонами. Підвищення ефективності використання виробничого й соціального елементів інфраструктури прикордонних територій сприятиме прискореному проходженню експортних та імпортних товарів через прикордонну територію. Транзитний потенціал України має високу перспективність та цінність, його ефективна реалізація дасть змогу додатково одержати значні фінансові ресурси, зайняти достойне місце серед провідних країн-транзитерів, використати переваги свого геополітичного та геоекономічного розташування. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні реальної оцінки стану прикордонної інфраструктури України в умовах розширення ЄС. Розроблено науково-методичні рекомендації, спрямовані на визначення чинників покращення  розвитку прикордонної інфраструктури. Практична значущість полягає у можливості використання результатів дослідження для аналізу прикордонного співробітництва, а також в розробці рекомендацій щодо удосконалення прикордонної інфраструктури між Україною та Євросоюзом.

Ключові слова: інтеграція, прикордонне співробітництво, прикордонний регіон, прикордонна інфраструктура, митна інфраструктура, транспортна система, транзитний потенціал.

Завантажити статтю в PDF