Папп Василь Васильович, Мовчан Катерина Миколаївна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

УДК 021:378.164:33

Папп Василь Васильович,

Мовчан Катерина Миколаївна,

Гоблик-Маркович Надія Михайлівна

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Інтеграція України у світову спільноту та орієнтація на європейський науково-освітній простір актуалізували проблему підвищення значення бібліотеки в освітній діяльності. В цих умовах бібліотеки взяли на себе інформаційне забезпечення процесів освіти і науки. Функціонування бібліотеки за таких умов перетворює здійснення трансформації на завдання стратегічного характеру, а конкуренція з боку інформаційного середовища сприяє активному впровадженню інновацій. Основу інформаційного забезпечення студентів та викладачів університету складають внутрішні ресурси бібліотеки: підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичні видання як у друкованому, так і в електронному форматах. Формування навчального фонду здійснюється шляхом взаємодії кафедр, деканатів, спільного аналізу потреб. Проте жодна бібліотека не може в повній мірі забезпечити запити користувачів, тому все частіше вузівські бібліотеки відкривають доступи до світових електронних бібліотек, укладають договори про тривале користування, отримують тимчасові доступи до них, що значно розширює повноту інформаційного забезпечення. Метою дослідження є обгрунтування необхідності трансформації бібліотек як інформаційних центрів освіти та їх ролі в освітньому процесі, інформаційному забезпеченні навчального процесу, визначенні завдання, які поставлені перед бібліотеками університетів: формувати фонд наукової бібліотеки згідно вимог користувачів; навчити студентів самостійно здійснювати інформаційний  пошук, опанувати традиційні та інноваційні методи обслуговування, ефективно оформлювати результати пошуку і опрацювання інформації. Для виконання цих завдань необхідна спільна робота кафедр університету і вузівської бібліотеки. Отже, уся система бібліотечного обслуговування створює умови для забезпечення студентів, викладачів якісними інформаційними продуктами, сприяє підвищенню якості освіти, поширенню власних ресурсів серед наукової спільноти, надає доступ до внутрішніх та віддалених освітніх інформаційних ресурсів, що в результаті веде до підготовки висококваліфікованих  спеціалістів.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, бібліотечне обслуговування, джерела інформації, інформаційні ресурси, інформаційні потреби.

Завантажити статтю в PDF