Рубіш Іван Іванович. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 338.2

Рубіш Іван Іванович,

заступник директора ТОВ «Чинадіївське»,

аспірант Львівського торговельно-економічного університету

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 У статті здійснений аналіз важливості інституційних чинників під час державного регулювання інвестиційних процесів у перехідних економіках. Враховуючи характерність неефективних та застарілих підходів до управління інвестиційними процесами в перехідних економіках, було визначено основні недоліки державного регулювання інвестиційної діяльності, поділених за такими функціями – планування, організація, мотивація і контроль, та напрямами – інституційно-правові, інституційно-організаційні й економічні; визначені відповідні рекомендації щодо їх вдосконалення. Досліджені також деякі неподаткові та податкові чинники, що можуть сприяти (перешкоджати) інвестиційним процесам в перехідних економіках, наведені відповідні статистичні свідчення; встановлено, що динамічна та стабільна економічна та політична система, поряд із чітко діючою та прозорою правовою та податковою системою є визначальним для прийняття рішень інвесторів. Проаналізована ефективність використання інструментів регулювання інвестиційних процесів у 30 країнах ЦСЄ та пострадянських країнах за методикою Світового банку (Doing Business), визначено вкрай негативне та несприятливе для інвестицій становище України у зазначеному рейтингу. Важливе місце як інституту сприяння інвестицій у дослідженні відведено агенціям з просування інвестицій (АПІ), що допомагають залучати іноземні інвестиції та створювати сприятливий інвестиційний імідж країни. На основі аналізу різних аспектів діяльності АПІ було сформовано таблицю SWOT щодо діяльності АПІ, визначено рекомендації щодо створення та оптимізації роботи АПІ в Україні. Здійснено аналіз ефективності функціонування ринку цінних паперів в Україні, визначено її нерівномірний розвиток у кількісному та якісному вимірах, зокрема, за обсягами та структурою продажів; підкреслено важливість розвитку ринку корпоративних облігацій, які в Україні значно поступаються за своїми обсягами у порівнянні до сусідніх країн. Наведені рекомендації для розвитку та вдосконалення ринку валютних облігацій в перехідних економіках до стандартів ринків розвинених країн.

Ключові слова: державне регулювання, інвестиційний процес, перехідна економіка, інституційні засоби, агенції з просування інвестицій, ринок цінних паперів.

 

Завантажити статтю в PDF