Футало Юрій Ростиславович. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 339.923:061.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет

 

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 Чинником розвитку національної економіки є поглиблення світових інтеграційних процесів. Прискорена та непідготовлена інтеграція національного ринку України у світовий простір має для країни значні деструктивні наслідки. У статті обґрунтовано, що інтеграційні процеси на нашому континенті безпосередньо відповідають національним інтересам України, яка і географічно, і політично є європейською державою. Метою статті є аналіз основних показників оцінки соціально-економічного розвитку країни під впливом інтеграційних економічних процесів та формування комплексного наукового підходу до їх оцінки в сучасних умовах. Використано основні наукові методи дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, методи порівняння. Проведене наукове дослідження дозволило обґрунтувати теоретичні та методичні засади впливу інтеграційних економічних процесів на соціально-економічний розвиток суспільства. У статті доведено, що процес інтеграції може спричиняти як позитивні, так і негативні тенденції. Обґрунтовано, що для оцінки соціально-економічного розвитку суспільства існує багато показників та індикаторів. Основними з них вважають ВВП, ВВП в розрахунку на одну особу, середній розмір заробітної плати, середній розмір пенсій тощо. У статті зроблено узагальнюючий висновок, що показник ВВП не дає об’єктивної оцінки стану суспільного розвитку з огляду на регіональні, гендерні, вікові відмінності й не відбиває стану добробуту конкретної особи, а тому не може виступати основним у сукупності соціально-економічних індикаторів ефективності інтеграційних процесів. Доведено, що внаслідок інтеграційних процесів світові індикатори розвитку є більш розвиненими, тому в статті удосконалено науково-методичний підхід до оцінки соціально-економічного розвитку під впливом інтеграційних економічних процесів за допомогою запропонованої системи оцінювальних показників. Подальші дослідження будуть спрямовані на уточнення методики аналізу впливу інтеграційних процесів на якісні та кількісні параметри розвитку  економіки країни.

Ключові слова: інтеграційні економічні процеси, індикатори розвитку, соціально-економічні показники.

 

Завантажити статтю в PDF