Гринів Наталія Теодозіївна, Наконечна Таїсія Володимирівна, Антоненко Олександр Михайлович. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

УДК 332.64

Гринів Наталія Теодозіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Наконечна Таїсія Володимирівна,

к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу і логістики,

Антоненко Олександр Михайлович

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Національний університет «Львівська політехніка»

 

МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 

Мета статті полягає у дослідженні відмінностей між поняттями «інформаційний маркетинг» та «маркетинг інформаційних продуктів і послуг» та виявлення особливостей маркетингу інформаційних послуг і продуктів. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто передумови виникнення та розвитку маркетингу інформаційних продуктів та послуг і розмежовано поняття «інформаційний маркетинг» та «маркетинг інформаційних продуктів і послуг». Під час дослідження використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження такі як семантичний метод для доповнення категорійного апарату та побудови етапів маркетингових досліджень на ринку інформаційних продуктів та послуг, історичний – для дослідження особливостей трансформації ринку інформаційних продуктів та послуг, аналізу, синтезу та порівняння –з метою вивчення об’єкта та предмета дослідження. У результаті дослідження було виділено та охарактеризовано етапи маркетингового дослідження на ринку інформаційних продуктів та послуг. Охарактеризовано основні наукові методи, які застосовуються для маркетингових досліджень ринку інформаційних продуктів і послуг та зазначено  переваги та недоліки застосування кожного із методів, враховуючи специфіку ринку. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні методичних рекомендацій щодо проведення маркетингових досліджень, результати яких дозволять прискорити прийняття обґрунтованих стратегічних рішень на ринку інформаційних продуктів та послуг. Наукова новизна полягає у застосуванні авторського підходу до проведення маркетингових досліджень саме на ринку інформаційних продуктів та послуг, враховуючи його особливості та специфічні вимоги клієнтів. Такі фактори як: особливості інформації та її специфіка, стрімкий розвиток ринку інформаційних продуктів та послуг, вимогливий клієнт – змушують підприємства до постійного моніторингу ринку з використанням  спеціальних підходів до збору інформації та її вивчення. Основною базою для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу на ринку інформаційних продуктів та послуг залишаються маркетингові дослідження, суть яких полягає у послідовному накопиченні бази даних для формування і реалізації маркетингової стратегії діяльності компанії. Перспективи подальших досліджень сфери маркетингу інформаційних продуктів та послуг базуються на формуванні програм інформатизації суспільства та бізнесу, аналізі їхнього стану, удосконалення наявних та розроблення нових інформаційних продуктів та послуг, виявлення нових шляхів збуту і стратегії обслуговування клієнтів.

Ключові слова: маркетинг, інформація, ринок, продукт, послуга, дослідження.

 

Завантажити статтю в PDF