Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна. ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 332.14:658

Тупкало Віталій Миколайович, Голь Ірина Володимирівна

ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність дослідження полягає в тому, що в середовищі фахівців немає єдиної думки щодо концепції розвитку методології оцінки і забезпечення економічна стійкості підприємств в умовах підприємницького ризику. Як правило, дослідження зводяться до розгляду окремих причинно-наслідкових компонентів стійкості і не ґрунтуються на комплексній (системній) бізнес-моделі взаємодії внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємства. Метою статті є представлення авторського підходу до реалізації механізму контролінгу економічної стійкості телекомунікаційного підприємства (ІТ-підприємства), бізнес-інжиніринг якого здійснено на основі організаційної концепції «Структура слідом за стратегією» і методології процесно-орієнтовного управління. В якості методологічної основи дослідження використані методи системно-структурного аналізу і синтезу теорії організаційних систем. Результатом досліджень є розроблені авторські моделі: системи бізнес-метрик управління ІТ-підприємством, піраміди економічної доданої вартості (EVA) ІТ-підприємства, ланцюжка технологічних бізнес-процесів створення бізнес-цінності ІТ-підприємства. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що запропоновано новий науково-методичний підхід до створення механізму забезпечення та контролінгу економічної стійкості процесно-орієнтованого ІТ-підприємства на основі концепції «бізнес-стійкості підприємства», суть якої зводиться до комплексної динамічної оцінки змін у часі характеристик системи бізнес-метрик підприємства під впливом змін зовнішнього бізнес-середовища. Перспектива подальших досліджень пов’язана з вирішенням задачі комплексної оцінки впливу бізнес-стійкості кожного виду операційної діяльності процесно-орієнтованого ІТ-підприємства на його загальну EVA-стійкість. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у запропонованих моделях системи бізнес-метрик управління підприємством, ланцюжки технологічних бізнес-процесів створення бізнес-цінності підприємства і піраміди економічної доданої вартості EVA, які мають універсальний характер і можуть бути використані підприємствами різних видів економічної діяльності. Основні висновки дослідження зводяться до твердження, що в рамках економічної теорії найбільш перспективним шляхом розвитку методології оцінки і забезпечення економічної стійкості підприємств в умовах підприємницького ризику є інноваційний механізм реалізації інжинірингової концепції менеджменту «організаційна структура слідом за стратегією».

Ключові слова: економічна стійкість, контролінг, бізнес-інжиніринг, бізнес-метрики, піраміда економічної доданої вартості, процесно-орієнтоване підприємство.

Завантажити статтю в PDF