Андрущенко Ганна Іванівна. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ДОВІРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

УДК 316.47

Андрущенко Ганна Іванівна,

доктор соціологічних наук, доцент,

завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін,

Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ДОВІРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ДО РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

 Мета – порівняльний аналіз динаміки та оцінка ступеня довіри населення Дніпропетровщини до об’єктів різних соціальних рівнів на основі авторських емпіричних досліджень, проведених восени 2007 року, восени 2011 року та восени 2014 року, пошук шляхів його підвищення. У ході дослідження використано загальнонаукові та соціологічні методи. Серед загальнонаукових методів обрано наступні: операціоналізація та інтерпретація понять; порівняльний, аналіз і синтез; логіко-історичний аналіз; хронологічний і формаційний підходи; методи типологізації і системного аналізу. Для збору емпіричного матеріалу застосовано такі конкретно-соціологічні методи, як аналіз документальних джерел та опитування шляхом анкетування. У статті здійснено порівняльний аналіз динаміки та оцінка ступеня довіри населення Дніпропетровщини до об’єктів різних соціальних рівнів на основі авторських емпіричних досліджень, проведених восени 2007 року (напередодні загальнофінансової кризи в Україні), восени 2011 року (у післякризовий період) та восени 2014 року (у складних життєвих умовах, спричинених військовими діями на сході держави). Отримані дані порівняно з результатами соціологічного моніторингу рівня довіри населення України в цілому наприкінці 2006, 2011 та 2013 років, а також визначено загальний стан емоційного самопочуття українців та їх готовності до вирішення виявлених проблем, визначено характер та специфіку довірчих відносин в українському суспільстві. Виявлено мотиви кредитної поведінки українців, які вже мали справу з кредитуванням у суспільстві, що трансформується; з’ясовано причини виникнення бажання людей брати участь у кредитних відносинах на основі дослідження загального матеріального становища населення Дніпропетровської області, ступеня задоволення його потреб у забезпеченні різними соціальними благами та послугами, соціально-демографічних характеристик, професійної приналежності, місця проживання, ступеня духовного розвитку тощо; вперше з’ясовано характер соціального впливу (позитивного або негативного) кредитних відносин на стан фонду життєвих засобів населення (на прикладі населення Дніпропетровської області), що сприяє динамічності зміни складових останнього (натурально-речової, грошової, соціально-відтворюючої). Запропоновані теоретичні висновки можуть бути використані: по-перше, для уточнення і систематизації категоріального апарату економічної та соціологічної наук; по-друге, для більш глибокого розуміння характеру та особливостей кредитної поведінки, загального настрою і рівня довіри населення України, і зокрема населення Дніпропетровської області, до різних соціальних об’єктів (від своїх співвітчизників до соціальних інститутів); по-третє, у практичній діяльності працівників кредитних установ та приватних кредиторів з метою діагностування і корекції поведінки населення на ринку кредитних послуг; у практичній діяльності політиків і державних службовців задля підвищення рівня довіри громадян до них та відновлення авторитету владних інститутів, у роботі керівників і менеджерів організацій незалежно від специфіки їх діяльності задля підвищення ефективності її результатів.

Ключові слова: довіра, довірчі відносини, кредит, мораль, суспільство, соціальний інститут, організація, особистість, цінність.

Завантажити статтю в PDF