Бовш Людмила Андріївна, Заїчко Ірина Володимирівна. МЕДИЧНІ ПЛЕЙСМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 336.763:658

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київський національний торговельно-економічний університет,

Заїчко Ірина Володимирівна,

старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін,

Київський національний університет культури і мистецтв

 

МЕДИЧНІ ПЛЕЙСМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

 

У статті визначено, що екологічні катастрофи, циклічні економічні кризи, поширення військових конфліктів та повсякденні конфлікти згубно впливають на здоров’я суспільства. Висока ціна на послуги, значні черги пацієнтів, брак фахівців та інші бар’єри сприяють розвитку медичного туризму. Тому дослідження перспективних об’єктів в сфері надання медичних послуг є сьогодні актуальним. У розрізі проблем і перспектив метою статті є дослідження перспектив становлення медичних закладів, здатних конкурувати на світовому ринку. За результатами проведеного аналізу перешкод у становленні медичних об’єктів визначено, що основною проблемою є правове поле та значні ризики безпеки пацієнтів. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення: абстрактно-логічний, системного аналізу та економіко-математичного моделювання. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні інноваційної форми закладу надання медичної послуги, що включає сервісне обслуговування як пацієнтів, так і супроводжуючих їх осіб – медичних плейсментів, що відображає виникаючі у світі тенденції медичного туризму. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дають теоретичні передумови формування конкурентоспроможних підриємств забезпечення медичного туризму. Наведені порівняльні характеристики існуючих закладів в Україні  показують недоліки і переваги кожного з них і демонструють перспективність медичних плейсментів. На основі вивчення таких категорій, як фінансова сила, конкурентоспроможність плейсментів, привабливість галузі та стабільність галузі сформовано матрицю SPACE-аналізу. Дані аналізу показали, що стратегічний вектор опинився у консервативній зоні. Тому запропоновано здійснити концентрацію на позиціонуванні об’єктів як комплексного засобу медичного та готельного обслуговування, що задовольнить споживачів медичних послуг в отриманні власне медичного обслуговування та повсякденних побутових потреб зокрема, які доповнюються атракційними заходами. Подальшими перспективними дослідженнями є форсайтинг домінуючих типів закладів у сфері медичного туризму та схем взаємодії страхових і туристичних компаній з ними.

Ключові слова: медичний туризм, медичний плейсменти, медичний концепт-продукт.

 

Завантажити статтю в PDF