Захарченко Наталя Вячеславівна. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

УДК 338.24: 334.021.1

Захарченко Наталя Вячеславівна,

к.е.н., доцент, кафедри економіки та моделювання ринкових відносин,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

 

Для українських регіонів вибір стратегії підприємницького регіону актуалізується як на світовому, так і на національному рівнях. Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до формування інноваційної системи підприємницького регіону. Метою дослідження є визначення підходів до обґрунтованої інноваційної політики вітчизняного регіону з використанням кластерної моделі. Для отримання результатів дослідження використано методи статистичного та порівняльного аналізу, діалектичний метод, цільовий підхід, узагальнення. У статті розглянуті питання формування регіональних інноваційних систем і реалізації багаторівневої інноваційної політики. Автором запропоновано визначення підприємницького регіону, що діє в умовах глобалізації як суб’єкт мережевої взаємодії. Це дало змогу визначити основну мету функціонування підприємницького регіону, яка полягає в постійному відтворенні умов життєдіяльності населення як носія підприємницької культури за допомогою мобілізації всіх видів ресурсів, які перебувають (наявні) на території або доступні для використання в економічному просторі. Оволодіння методами активізації мережевої взаємодії стає все більш актуальним для органів державної влади українських регіонів. Саме тому автором надано практичні пропозиції по формуванню туристичного кластеру в Одеській області, а саме: визначено поняття туристичного кластеру; розроблено SWOT-аналіз формування туристичного кластеру в Одеському регіоні; визначено організаційно-економічні основи формування туристичного кластеру; запропоновано моделі механізму взаємодії учасників в межах кластеру; обґрунтовано економічний ефект від участі у туристичному кластері. Обґрунтовано пропозиції з використання критеріїв та показників економічної самостійності регіонів. Для вирішення існуючих проблем і досягнення цілей інноваційного розвитку українських територій обґрунтовано необхідність формування нової концепції регіональної політики, що дозволяє виробити особливі механізми управління, в тому числі на основі створення мереж навчання підприємництву і розвитку інновацій. Це дозволить значно посилити колективну мотивацію всіх суб’єктів регіональної економіки і політики до перетворень. Подальшого дослідження потребують напрями розвитку інноваційної підприємницької̈ діяльності регіону з використанням кластерних моделей.

Ключові слова: регіон, підприємництво, інновація, політика, мережа, кластер.

 

Завантажити статтю в PDF