Кулик Марина Михайлівна, Кулик Тетяна Ремівна. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗРУЙНОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

УДК 69.003.13

Кулик Марина Михайлівна,

асистент кафедри економіки будівництва,

Кулик Тетяна Ремівна,

асистент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,

Київський національний університет будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
НА ЗРУЙНОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

 Метою даної статті є виявлення прогалин у стратегічному розвитку будівельної галузі України по відношенню до територій, зруйнованих у процесі військових дій. Йдеться про формулювання, або окреслення основних напрямів руху та виявлення для подальшого вивчення можливих проблем та особливостей, з якими можуть зустрітися будівельні компанії на післявоєнних територіях. Активізується питання комплексного, системного оновлення, реконструкції житлових об’єктів та комплексів з насиченням їх сучасними елементами благоустрою, з орієнтацією на якісне використання природних ресурсів та природного простору. Для проведення цих робіт може бути доречним створення реінжинірингових будівельних фірм та підрозділів у функціонуючих будівельних підприємствах, що мають надавати будівельним підприємствам послуги, до яких входять технічні, організаційні консультації, розробка різноманітних проектів і техніко-технологічних процесів, керівництво спорудженням будівельних об’єктів, навчання та кваліфікування спеціалістів, впровадження інноваційних процесів та продукції. Проведено аналіз офіційних публікацій, який уможливив об’єктивно з’ясувати реальний стан справ і прогнозувати подальший розвиток будівельної галузі. На підставі аналізу сформульоване питання, що передує відбудові зруйнованих територій: дослідження територій на придатність до безпечного використання, технічне дослідження будівель, порушених військовими діями, ефективне використання будівельних матеріалів, залучення інвестицій та ін. Сформовано напрям пошуку комплексного підходу та об’єднання багатьох напрямків будівельної галузі (організація та оптимізація управлінського процесу будівельної організації, повторне використання матеріалів, що залишились після руйнівних дій, оцінювання технічного стану в невизначених та небезпечних для життя умовах та ін.) для уможливлення в максимально стислі терміни відновлення для проживання зруйнованих територій. Подальше розкриття та вивчення даного напрямку надасть можливість оперативно зреагувати, вчасно та у короткі терміни приступити до відновлення міст та селищ, що були зруйновані воєнними діями.

Ключові слова: будівельна організація, зруйновані території, відновлення територій, реконструкція, стратегія розвитку, інвестиції.

Завантажити статтю в PDF