Новаковська Ірина Олексіївна. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В МІСТАХ

УДК 332.54:911.375

Новаковська Ірина Олексіївна,

д.е.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру,

Національний авіаційний університет

 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ

ВІДНОСИНАМИ В МІСТАХ

Актуальність теми дослідження обумовлена концентрацією населення на обмеженій території, надмірним техногенним навантаженням на міські землі, актуалізацією екологічних, транспортних та інших проблем сучасного міста, реформуванням державного устрою країни. На землях міст, які складають лише 2,2% території держави, зосереджено ¾ основних промислово-виробничих фондів і понад ⅔ населення, майже 95% науково-дослідних установ. В умовах існування різних форм власності на землю відійшла у минуле система державного планування розвитку міст. Ринок земель, що функціонує у містах, кардинально змінив інвестиційний клімат. Державні інвестиції  скорочено до мінімуму, а приватні інтереси учасників ринку не мають належного обґрунтування у застарілій містобудівній документації. Плюралізм форм земельної власності обумовив необхідність диференційованого підходу до формування функціонально-планувальної структури міст. Вказане вимагає наукового обґрунтування системи управління земельними відносинами в містах у сучасних умовах, особливо у зв’язку з децентралізацією влади та реформуванням місцевого самоврядування. Метою статті є дослідження складу та функцій управління земельними відносинами, формування системи органів управління та визначення їх основних повноважень. На основі використання загальнонаукових і економічних методів досліджень здійснено аналіз чинних законодавчих актів, монографічних публікацій, підручників, навчальних посібників, міських програм використання та охорони земель, містобудівної і землевпорядної документації, опрацьовано напрями та механізми удосконалення системи управління міським землекористуванням, що є новизною дослідження. Пропозиції, що містяться у статті, мають практичне спрямування. Обґрунтовано, що децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування обумовлюють принципово нові взаємовідносини між містом – центром територіальної громади, населеними пунктами в межах території громади та прилеглими сільськими територіями, що потребує подальших досліджень удосконалення системи управління земельними відносинами та зміни ролі міст у формуванні землекористувань об’єднаних громад.

Ключові слова: земельні відносини, управління, інституціоналізація, децентралізація влади, функціонально-планувальна структура міст, землекористування.

Завантажити статтю в PDF