Ігнатишин Марія Василівна. Ресурсна база комерційних банків та її роль у механізмі розвитку банківського бізнесу

УДК 336.71

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н,. доцент, доцент кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет

 

Ресурсна база комерційних банків та її роль

у механізмі розвитку банківського бізнесу

Банківська система є важливим елементом економіки країни, яка мобілізує тимчасово вільні кошти та перетворює їх у функціонуючий капітал. Стабільному функціонуванню та подальшому її розвитку сприяє нарощування обсягів банківських ресурсів. Від того, наскільки якісно банки будуть формувати ресурсну базу, настільки буде залежати їх спроможність здійснення кредитних операцій, розвиток інвестиційної діяльності, формування резервів та підтримка фінансової стійкості, ліквідності. Тому перед комерційними банками гостро стоїть проблема ефективного формування та використання ресурсної бази. На сьогодні процес ефективного управління фінансовою складовою ресурсного потенціалу банків ускладнюється, і причина цьому – світова фінансова криза та особливо гострі прояви її в українській економіці у формі чисельних банківських банкрутств і обмеженої платоспроможності низки комерційних банків на фоні політичної нестабільності. Також негативний вплив на банківську діяльність мають незадовільний фінансовий стан позичальників, низькі доходи населення, що потребує створення значних резервів, та ускладнює формування ресурсної бази комерційних банків. Метою статті є аналіз основних теоретичних і практичних проблем процесу формування ресурсної бази ПАТ ОТП Банку та її ролі у механізмі розвитку банківського бізнесу. Елементами наукової новизни є розробка механізму з управління та контролю за формуванням ресурсної бази і розробка критеріїв впливу ресурсної бази на розвиток банківського бізнес, що у практичному плані  дозволить здійснювати вибір найбільш ефективних інструментів управління фінансовими ресурсами та здійснювати постійний моніторинг динаміки й структури ресурсної бази, а також обґрунтовувати шляхи подальшого вдосконалення процесу формування ресурсів на рівні окремих банків та банківської системи в цілому. Адже від оптимального збалансування власних, залучених і запозичених коштів на фінансовому ринку, які використовуються для здійснення активних операцій та надання послуг, залежить розмір банківського прибутку.

Ключові слова: ресурсна база, рентабельність, ліквідність, інструменти оптимізації фінансових ресурсів.

Завантажити статтю в PDF