Паризький Ігор Володимирович. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.341

Паризький Ігор Володимирович,

к.юрид.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології,

цивільного та господарського права,

Національна академія управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

Актуальність статті обумовлена необхідністю вирішення питань державного регулювання, пов’язаних зі створенням ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності загалом на рівні держави, регіонів та на мікроекономічному рівні. Мета статті полягає в оцінці наявної ресурсної основи організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного й технологічного розвитку національної економіки. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, встановлено, що фінансування інноваційної діяльності в Україні зазвичай відбувається за рахунок державних коштів, зовнішніх інвестицій, власних ресурсів та інших коштів, залучених на ринку капіталу. Досліджено стан та основні тенденції фінансування діяльності елементів інноваційної інфраструктури. У ході аналізу та порівняння статистичних даних встановлено, що фінансування інноваційної діяльності та формування інноваційної інфраструктури здійснювалося переважно за рахунок державних коштів, зокрема за рахунок коштів місцевих і державних бюджетів покривалася ледь не половина сукупних витрат науково-дослідних установ та організацій на створення інновацій та ноу-хау. Розглянуто фактичні рівні непрямої державної підтримки інноваційної діяльності шляхом надання податкових пільг та субсидіювання і виявлено їх недостатність, що може призвести не лише до згортання дослідних робіт, а й до скорочення імплементації існуючих розробок, що призведе до суттєвого гальмування інноваційного розвитку. Вивчено особливості та проблеми функціонування ринку венчурного капіталу в Україні, а динаміка створення венчурних фондів свідчить про популяризацію діяльності в Україні таких інститутів фінансування, хоча їх збільшення не підвищує ефективність інноваційної діяльності. Встановлено ключові причинно-наслідкові зв’язки, що спричиняють  недостатність фінансової підтримки інноваційного розвитку. Визначено тенденції фінансування інноваційної та науково-технологічної діяльності, яке в останні роки поступово скорочується. Встановлено головні причини такого зменшення ресурсної підтримки, а також передбачено наслідки недофінансування інноваційної діяльності та процесу формування й розвитку інноваційної інфраструктури України.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, інноваційна інфраструктура,  фінансування, інноваційно-технологічний розвиток, державне регулювання.

 Завантажити статтю в PDF