Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Науковий вісник

Мукачівського державного університету

 

СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА»

 

Збірник наукових праць

 

Випуск 2(4) 2015

 

Частина 1

 Мукачево 2015

Видання Мукачівського державного університету

__________________________________________________________________________________

Науковий вісник Мукачівського державного університету.

Серія «Економіка»

Випуск 2(4) 2015 рік

Частина 1

__________________________________________________________________________________

Збірник наукових праць

Заснований у 2014 році

Збірник входить до переліку фахових видань у галузі економічних наук

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р.)

 З 2015 року збірник представлено у 3 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах

Рекомендовано до друку Вченою радою Мукачівського державного університету,

протокол № 12 від 29.04.2015 р.

__________________________________________________________________________________

 Рецензенти:

Максимова В. Ф., д.е.н., професор

Щурик М. В., д.е.н., професор

__________________________________________________________________________________

Адреса редакції: 89600, Закарпатська обл.,

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26

Мукачівський державний університет,

Редакція Наукового вісника МДУ,

тел. (03131) 2-11-09,

(03131) 2-15-32,

e-mail: nvemsu@gmail.com

Усі права захищені. Передрук і переклади дозволяються лише зі згоди автора та редакції. Редакція не завжди поділяє думку автора й не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Головний редактор

Черничко Тетяна Володимирівна – д.е.н., професор (Україна)

Заступник головних редактора

Проскура Володимир Федорович – д.е.н., професор (Україна)

Відповідальний секретар

Ігнатишин Марія Василівна – к.е.н., доцент (Україна)

Редакційна колегія:

Буркинський Борис Володимирович – д.е.н., професор (Україна)

Гоблик Володимир Васильович – д.е.н., доцент (Україна)

Даниленко Анатолій Іванович – д.е.н., професор (Україна)

Денінс Андріс – Doctor of Economix, професор (Латвія)

Іщук Світлана Олексіївна – д.е.н., професор (Україна)

Лендєл Михайло Андрійович – д.е.н., професор (Україна)

Мікловда Василь Петрович – д.е.н., професор (Україна)

Мікула Надія Анатоліївна – д.е.н., професор (Україна)

Мілашовська Ольга Іванівна – д.е.н., професор (Україна)

Папп Василь Васильович – д.е.н., професор (Україна)

Пітюлич Михайло Іванович – д.е.н., професор (Україна)

Саксонова Світлана – Doctor of Economix, професор (Латвія)

Стуглік Джоанна – Doctor of Economix, професор (Польща)

Товканець Ганна Василівна – д.пед.н., професор (Україна)

Щербан Тетяна Дмитрівна – д.психол.н., професор (Україна)

Джекабсон Сандра – PhD, доцент (Латвія)

Реслер Марина Василівна – к.е.н., доцент (Україна)

Ровт Алекс – к.е.н. (США)

________________________________________________________________________________________

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 1. – 276 с.

© Мукачівський державний університет, 2015