Category: Регіональна економіка, демографія та соціальна політика

Зуб Марія Ярославівна, Шуліка Дана Артемівна.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА ЕТАПІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

УДК:331.5 (477):339.13

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-74-80

Зуб Марія Ярославівна

к.е.н., викладач,<...

Ліба Наталія Степанівна, Рибчак Віталій Іванович.УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

УДК 338.246.025.3

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-8190

Ліба Наталія Степанівна,

Мазур Юрій Павлович,Нагернюк Діана Валентинівна.ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ

УДК 658.8: 332.1

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-9095

Мазур Юрій Павлович,

Пенькова Оксана Георгіївна, Харенко Андрій Олександрович, Соковніна Діана Михайлівна.НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

УДК 338.432:631.1.027

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-96102

Пенькова Оксана Георгіївна,

Петренко Наталія Олександрівна.ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 336.532:332.14

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-102109

Петренко Наталія Олександрівна,

Проскура Володимир Федорович, Максютова Олена Володимирівна. МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ РЕГІОНУ

УДК 519.876.5:332.1(045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-110114

Проскура Володимир Федорович,

Черничко Тетяна Володимирівна, Черничко Станіслав Федорович, Рибчак Олена Сергіївна. АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

УДК 339.37:332.05

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)…

Гобрей Марія Василівна. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ХАРАКТЕР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК 330.322

Гобрей Марія Василівна,

аспірант,

Мукачівський державний університет

Ігнатенко Тетяна Сергіївна. Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні

УДК 323.3(477)

Ігнатенко Тетяна Сергіївна,

аспірант,

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Іщук Світлана Олексіївна. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 339.56(477)

Іщук Світлана Олексіївна,

доктор економічних наук., професор,

завідувач відділу розвит…

Кучінка Тетяна Василівна. РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 352

Кучінка Тетяна Василівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет<...

Лендєл Михайло Андрійович, Жулканич Віктор Олександрович. Особливості сталого управління розвитком лісопромислового комплексу Закарпатської області

УДК 338.432-047.64(477.87)

Лендєл Михайло Андрійович,

д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту туристичного і

Лендєл Олег Дмитрович. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

УДК 338.483(477.87)

Лендєл Олег Дмитрович,

ст. викладач кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Ліба Наталія Степанівна. Оцінка наслідків реалізації регіональної промислової політики в соціальній та економічній сферах Карпатського економічного району

УДК 332.1:338.48(477.8)(045)

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Мікловда Василь Петрович, Пітюлич Михайло Іванович, Сембер Степан Васильович. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.135:338.436

Мікловда Василь Петрович,

член-кореспондент НАНУ, д.е.н., професор, завідувач ка…

Проскура Володимир Федорович, Максютова Олена Володимирівна. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

УДК 338.48:332 (477.87)

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та управління

Романова Анна Анатоліївна. КИТАЙСЬКІ ТУРИСТИ – ЯК ПРІОРИТЕТНІ СПОЖИВАЧІ УКРАЇНСЬКОГО ТУРПРОДУКТУ

УДК 338.48:339

Романова Анна Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,

Гарапко Евеліна Василівна.  Методичні підходи до типології малих міст як наукова основа управління їх розвитком

УДК 330.3:911.375.3(188.3):001.8]=161.2(045)

Гарапко Евеліна Василівна,

аспірант,

Головко Ольга Миколаївна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, Горват Едіна Степанівна.  АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ САНАТОРІЇВ ЗАКАРПАТТЯ

УДК 640.5:725.515 (477.87)

Головко Ольга Миколаївна,

к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

<...

Ліба Наталія Степанівна. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 338.246.025.3

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Папп Василь Васильович, Лужанська Тетяна Юріївна, Бошота Неля Василівна. БРЕНД ТЕРИТОРІЇ МІСТА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ

УДК 330. 341.1 (477)

Папп Василь Васильович,

д.е.н., професор, професор кафедри туризму  і рекреації,

Андрущенко Ганна Іванівна. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ДОВІРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

УДК 316.47

Андрущенко Ганна Іванівна,

доктор соціологічних наук, доцент,

завідувач кафедри фундамент…

Бовш Людмила Андріївна, Заїчко Ірина Володимирівна. МЕДИЧНІ ПЛЕЙСМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 336.763:658

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Гургула Тетяна Володимирівна. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

УДК 338.439.02:330.342.146

Гургула Тетяна Володимирівна,

доктор економічних наук, професор кафедри кадрової політики та державної служби,<...

Захарченко Наталя Вячеславівна. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

УДК 338.24: 334.021.1

Захарченко Наталя Вячеславівна,

к.е.н., доцент, кафедри економіки та моделювання ринкових відносин,

Карпишин Юрій Анатолійович. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ

УДК 338.24:338.43

Карпишин Юрій Анатолійович,

аспірант,

Житомирськ…

Кулик Марина Михайлівна, Кулик Тетяна Ремівна. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ЗРУЙНОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

УДК 69.003.13

Кулик Марина Михайлівна,

асистент кафедри економіки будівництва,

Кулик Тетяна Ремів…

Курило Олександра Йосипівна, Лужанська Тетяна Юріївна, Кухарчук Ольга Степанівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

УДК 002:025.5:378.1

Курило Олександра Йосипівна,

к.філол.н., доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін,

Новаковська Ірина Олексіївна. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В МІСТАХ

УДК 332.54:911.375

Новаковська Ірина Олексіївна,

д.е.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру,

Наці…

Тимечко Ірина Романівна. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНИ

УДК 33.057.7:001.891

Тимечко Ірина Романівна,

к.е.н., с.н.с., докторант,

ДУ «Інститут регіональних до…

Цанько Олександра Олександрівна. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 330.332.01

Цанько Олександра Олександрівна,

аспірант кафедри економічної політики та економіки праці,

Ши Яцзюнь. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

УДК 338.012:372.881.1

Ши Яцзюнь

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В…

Ковальчук Ірина Євгенівна. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТК

УДК 338.24:330.322

Ковальчук Ірина Євгенівна,

ст. викладач кафедри менеджменту

та управління економіч…

Лендєл Оксана Михайлівна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 330.322.014

Лендєл Оксана Михайлівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачі…

Ліба Наталія Степанівна. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

УДК 332

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Проскура Володимир Федорович. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 338.24

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

та управлінн…

Ющик Людмила Василівна. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 338.24: 334.021.1

Ющик Людмила Василівна,

аспірант кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Пауш Маріанна Михайлівна. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

УДК 331.5.024.5

Пауш Маріанна Михайлівна,

аспірант кафедри фінансів та банківської справи,

Носа-Пилипенко Наталія Олександрівна. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ ЯК СКЛАДОВА КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

УДК 338.26

Носа-Пилипенко Наталія Олександрівна,

керівник Міжнародної Асоціації інституцій регіонального розвитку «МАІРР»,

Нартюк Оксана Володимирівна. Нартюк Оксана Володимирівна, аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

УДК 331.5:316.4

Нартюк Оксана Володимирівна,

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці,

<...

Кожухова Тетяна Валеріївна. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: МЕХАНІЗМ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

УДК 330.34

Кожухова Тетяна Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,

Карпінський Борис Андрійович, Комарницька Ганна Омелянівна. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

УДК 332.14:336.22

Карпінський Борис Андрійович,

к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту,

Драчук Юрій Захарович, Сав’юк Лариса Олександрівна, Трушкіна Наталія Валеріївна. ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.322.5:332.145:338.121

Драчук Юрій Захарович,

д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-адміністрування

Данило Світлана Іванівна. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК 332.14

Данило Світлана Іванівна,

викладач кафедри товарознавства та комерційної діяльності,

Ужгор…

Гоблик Володимир Васильович, Королович Оксана Омелянівна. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

УДК 339.5:339.923

Гоблик Володимир Васильович,

д.е.н., доцент, перший проректор,

Кор…

Борщевський Віктор Валентинович, Куцаб-Бонк Катажина Каземирівна. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

УДК 332:339.9 : 517.521

Борщевський Віктор Валентинович,

д.е.н., доцент, завідувач відділу розвитку територіальних

Чепеленко Анжеліка Михайлівна, Чепеленко Дмитро Станіславович. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ТРЕНДИ

УДК 331.5(045)

Чепеленко Анжеліка Михайлівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту,
Українська інженерно-педагогічна академія…

Стоянець Наталія Валеріївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК 330.4

Стоянець Наталія Валеріївна,
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,
Сумський національний аграрний університет

<...

Стадницький Юрій Іванович. ГОРИ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ РЕСУРС: СПЕЦИФІКА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК 330.15

Стадницький Юрій Іванович,
д.е.н., проф., професор кафедри економіки і фінансів,
Політехніка Свєнтокшиська (Польща)

Смочко Наталія Михайлівна. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 911.3:33 (477.88)

Смочко Наталія Михайлівна,
к.г.н.,доцент кафедри туризму та рекреації,
Мукачівський державний університет