Category: Випуск №2(10) 2018

Антонюк Наталія Анатоліївна. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ЗВ'ЯЗОК, ПІДХОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

УДК 382.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-8-14

Антонюк Наталія Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри філософії, економіки та м…

Захарін Сергій Володимирович, Лі Інін, Cмирнов Євген Валерійович. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТОКУ МІЖ КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА УКРАЇНОЮ

УДК 327; 379.8

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-1420

Захарін Сергій Володимирович,

Кужелєв Михайло Олександрович, Плахотнюк Володимир Віталійович, Стабіас Сергій Миколайович. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК 336.6

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-2028

Кужелєв Михайло Олександрович,

Михальчинець Галина Томівна.ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 338.583

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-28-34

Михальчинець Галина Томівна,

Панченко Наталія Георгіївна. ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

УДК 658.56:656.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-3541

Панченко Наталія Георгіївна,

Чайка Інна Петрівна.  ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

УДК 378.112:005.336.1(477)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-4249

Чайка…

Голубка Ярослав Володимирович. АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Голубка Ярослав Володимирович.

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Лизанець Анжела Гейзівна, Роман Соломія Андріївна. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕТОД ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

УДК 005 (045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-5459

Лизанець Анжела Гейзівна,

Пилипчук Володимир Петрович. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ПРОЦЕСІ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 339.138

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-6065

Пилипчук Володимир Петрович,

Стадник Валентина Василівна, Йохна Віталій Миколайович, Чуняк Ольга Валеріївна. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СТРАТЕГІЯХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

УДК 334.716

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-6673

Стадник Валентина Василівна,

Зуб Марія Ярославівна, Шуліка Дана Артемівна.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА ЕТАПІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

УДК:331.5 (477):339.13

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-74-80

Зуб Марія Ярославівна

к.е.н., викладач,<...

Ліба Наталія Степанівна, Рибчак Віталій Іванович.УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

УДК 338.246.025.3

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-8190

Ліба Наталія Степанівна,

Мазур Юрій Павлович,Нагернюк Діана Валентинівна.ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ

УДК 658.8: 332.1

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-9095

Мазур Юрій Павлович,

Пенькова Оксана Георгіївна, Харенко Андрій Олександрович, Соковніна Діана Михайлівна.НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

УДК 338.432:631.1.027

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-96102

Пенькова Оксана Георгіївна,

Петренко Наталія Олександрівна.ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 336.532:332.14

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-102109

Петренко Наталія Олександрівна,

Проскура Володимир Федорович, Максютова Олена Володимирівна. МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ РЕГІОНУ

УДК 519.876.5:332.1(045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-110114

Проскура Володимир Федорович,

Росола Уляна Василівна. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ

УДК 631.151.3:338.43

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-115119

Росола Уляна Василівна

Черничко Тетяна Володимирівна, Черничко Станіслав Федорович, Рибчак Олена Сергіївна. АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

УДК 339.37:332.05

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)…

Іванишина Ольга Степанівна, Хірна Марина Сергіївна. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

УДК 336.221.26: 330.33.01

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-128133

Іванишина Ольга Степанівна,

Ігнатишин Марія Василівна, Бурдюх Людмила Юріївна. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

УДК 336.14(477)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-134139

Ігнатишин Марія Василівна,

Соловей Надія Василівна, Костюнік Олена Валеріївна.  АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 336:334:629.7(477):656(045)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-140143

Соловей Надія Василівна,

<...

Соломіна Ганна Валеріївна. ФОРЕНЗІК – ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.012.005

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-144149

Соломіна Ганна Валеріївна,