Category: Економіка та управління національним господарством

Антонюк Наталія Анатоліївна. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ЗВ'ЯЗОК, ПІДХОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

УДК 382.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-8-14

Антонюк Наталія Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри філософії, економіки та м…

Захарін Сергій Володимирович, Лі Інін, Cмирнов Євген Валерійович. ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТОКУ МІЖ КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ТА УКРАЇНОЮ

УДК 327; 379.8

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-1420

Захарін Сергій Володимирович,

Кужелєв Михайло Олександрович, Плахотнюк Володимир Віталійович, Стабіас Сергій Миколайович. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК 336.6

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-2028

Кужелєв Михайло Олександрович,

Михальчинець Галина Томівна.ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 338.583

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-28-34

Михальчинець Галина Томівна,

Панченко Наталія Георгіївна. ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

УДК 658.56:656.2

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-3541

Панченко Наталія Георгіївна,

Чайка Інна Петрівна.  ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

УДК 378.112:005.336.1(477)

DOI:10.31339/2313-8114-2018-2(10)-4249

Чайка…

Ніколаєв Всеволод Петрович, Щербина Андрій Анатолійович. УПРАВЛІННЯ УТРИМАННЯМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НЕЕФЕКТИВНИХ ВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

УДК 332.8

Ніколаєв Всеволод Петрович,

д.е.н., проф., професор кафедри публічного управління і публічної служби,

Овчар Петро Андрійович, Голубка Степан Михайлович. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 УДК [656: 338.47]: 338.242

Овчар Петро Андрійович,

канд. наук з держ. упр., заслужений працівник тр…

Папп Василь Васильович, Лужанська Тетяна Юріївна, Бошота Неля Василівна.  РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

УДК 338.48

Папп Василь Васильович,

д.е.н., професор, професор кафедри туризму і рекреації,

Лужанс…

Футало Юрій Ростиславович. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

УДК 339.9:338.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант,

Мукачівський державний університет

Черленяк Іван Іванович, Проскура Володимир Федорович, Шелемба Михайло Михайлович. Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні

УДК 338.22.021.1

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри…

Білоскурський Руслан Романович.  ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

УДК [330.341:330.15:504.06]:65(477)

Білоскурський Руслан Романович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-мат…

Іванишина Галина Сергіївна.  ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І КАМІННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 671: 330.341

Іванишина Галина Сергіївна,

здобувач,

Національна академія управління

Ігнатенко Олександр Степанович.  ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.32: 338.4

Ігнатенко Олександр Степанович,

аспірант,

Київський національний університет технол…

Кальницька Марина Анатоліївна. ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

УДК 338.26:332.1

Кальницька Марина Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри міжнародної політики,

Мілашовська Ольга Іванівна, Шитікова Тетяна Володимирівна.  ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

УДК 640.4.011.2

Мілашовська Ольга Іванівна,

д.е.н., професор кафедри готель…

Молнар Джосія Імреївна, Чорій Мирослава Василівна, Рубіш Марина Андріївна.  Контроль якості продуктів харчування і можливості України гармонізації стандартам ЄС

УДК 658.562:338.439.6

Молнар Джосія Імреївна,

к.х.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

Росола Уляна Василівна. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

УДК 338.43

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Мукачівський державний універси…

Свидрук Ірена Ігорівна.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 330.342.25

Свидрук Ірена Ігорівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту,

Львівський торговельно-еко…

Черленяк Іван Іванович, Довба Іванна Василівна, Клев’яник Василь Юрійович. ВИКЛИКИ ТА БАР’ЄРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ

УДК 338.4

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор кафедри бізнес-адміністрування,

маркетингу …

Черничко Тетяна Володимирівна, Черничко Станіслав Федорович. ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА КОЛИШНІХ РЕСПУБЛІКАХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

УДК 338.246.2:336.74

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів,

Варламова Ірина Сергіївна. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ

УДК 338.2

Варламова Ірина Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,

Запорізь…

Готра Вікторія Вікторівна, Ігнатко Марія Іванівна. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

УДК 338.2

Готра Вікторія Вікторівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства,

Ерфан Єва Алоїсівна, Король Марина Юріївна. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

УДК 229.92

Ерфан Єва Алоїсівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,

Неботов Петро Григорович. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

УДК 339.97:351.82

Неботов Петро Григорович,

директор,

Державний науково-дослідний інститут інформати…

Паляничко Ніна Іванівна. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

УДК 332:631.1

Паляничко Ніна Іванівна,

к.е.н., старший науковий співробітник,

Національна академія аг…

Папп Василь Васильович, Мовчан Катерина Миколаївна, Гоблик-Маркович Надія Михайлівна. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

УДК 021:378.164:33

Папп Василь Васильович,

Мовчан Катерина Миколаївна,

Рубіш Іван Іванович. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 338.2

Рубіш Іван Іванович,

заступник директора ТОВ «Чинадіївське»,

аспірант Львівського торговел…

Смєсова Вікторія Леонідівна. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОНЦЕПЦІЯХ СТАРОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ І МАРКСИЗМУ

УДК 330.16:330.82:330.85

Смєсова Вікторія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Головко Ольга Миколаївна. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 641:613.2.003.1

Головко Ольга Миколаївна,

к.т.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи,

Дем’ян Ярослава Юріївна. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

УДК 330.34:001.5

Демян Ярослава Юріївна,

ст. викладач кафедри менеджменту

та управл…

Жукова Лариса Миколаївна. ВПЛИВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

УДК 339.923:061:341

Жукова Лариса Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

Харківський…

Захарін Сергій Володимирович, Лі Інін, Ван Веньцянь. АКТИВІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

УДК 339.9: 339.56

Захарін Сергій Володимирович,

д.е.н., професор, професор Тяньцзиньского ун…

Курмаєв Петро Юрійович, Рибчак Віталій Іванович, Рибчак Олена Сергіївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

УДК 338.24

Курмаєв Петро Юрійович

д.е.н., професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки,

У…

Натрошвілі Георгій Робертович. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 339.23:339.34

Натрошвілі Георгій Робертович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки,

Київський …

Савич Олександр Петрович. ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СПОЖИВАЧІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

УДК [339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)

Савич Олександр Петрович,

к.е.н., доцент кафедри маркетингу,

Д…

Созанський Любомир Йосипович. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

УДК: 338.45:339.137339.5

Созанський Любомир Йосипович,

к.е.н., старший науковий співробітник

відділу р…

Токар Ярина Іллівна. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

УДК 331.101.26:332.133

Токар Ярина Іллівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний універ…

Яциковський Богдан Ігорович. ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

УДК 330.8:[330.341:504.03]

Яциковський Богдан Ігорович,

заступник голови Державної комісії України

по…

Штулер Ірина Юріївна. ІСТОРИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ «ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ» НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

УДК 338.1

Штулер Ірина Юріївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи,

ВНЗ «Національ…

Футало Юрій Ростиславович. ДЕФІНІЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 339.9

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет

Феєр Оксана Валеріївна. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

УДК 330. 338.001.36

Феєр Оксана Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

та управління е…

Слюсаренко Вікторія Євгенівна. РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ–БІЗНЕСУ–«ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК 338.22/2.242.4(477)+061.2.

Слюсаренко Вікторія Євгенівна,

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,

Пугачевська Катерина Сергіївна. ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

УДК 339.52

Пугачевська Катерина Сергіївна,

к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки,

Київський н…

Припута Наталія Володимирівна. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 330.341.42

Припута Наталія Володимирівна,

старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Нецора Тетяна Георгіївна. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УДК 334. 012. 33

Нецора Тетяна Георгіївна,

старший науковий співробітник,

Науково-дослідний економічн…

Кучінка Тетяна Василівна. ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

УДК 330.33.012

Кучінка Тетяна Василівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університе…

Курмаєв Петро Юрійович, Рибчак Віталій Іванович, Рибчак Олена Сергіївна. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

УДК 338.24

Курмаєв Петро Юрійович,

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки,

Жилін Михайло Володимирович. СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

УДК 338.516-034.14

Жилін Михайло Володимирович

СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Гоблик Володимир Васильович, Токар Ярина Іллівна. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ

УДК 631.11:331.5

Гоблик Володимир Васильович,

д. е. н., доцент, перший проректор,