Category: Випуск №1(9) 2018

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Зміст

Економіка та управління національним господарством

Ніколаєв В.П., Щербина А.А.

Управління утриманням житлового фонду нееф…

Ніколаєв Всеволод Петрович, Щербина Андрій Анатолійович. УПРАВЛІННЯ УТРИМАННЯМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НЕЕФЕКТИВНИХ ВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

УДК 332.8

Ніколаєв Всеволод Петрович,

д.е.н., проф., професор кафедри публічного управління і публічної служби,

Овчар Петро Андрійович, Голубка Степан Михайлович. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 УДК [656: 338.47]: 338.242

Овчар Петро Андрійович,

канд. наук з держ. упр., заслужений працівник тр…

Папп Василь Васильович, Лужанська Тетяна Юріївна, Бошота Неля Василівна.  РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

УДК 338.48

Папп Василь Васильович,

д.е.н., професор, професор кафедри туризму і рекреації,

Лужанс…

Футало Юрій Ростиславович. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

УДК 339.9:338.1

Футало Юрій Ростиславович,

аспірант,

Мукачівський державний університет

Черленяк Іван Іванович, Проскура Володимир Федорович, Шелемба Михайло Михайлович. Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні

УДК 338.22.021.1

Черленяк Іван Іванович,

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри…

Бовш Людмила Андріївна, Комарніцький Ігор Олегович. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ФУДКОРТІВ У ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

УДК 64.018

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Київ…

Бочко Олена Юріївна, Донець Дмитро Михайлович.  ЕЛЕКТРОННА ДИСТРИБУЦІЯ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВЧАСНОЇ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

УДК 338.433

Бочко Олена Юріївна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,

Донець Дми…

Пуйда Галя Володимирівна. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.242.2

Пуйда Галя Володимирівна.

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сопільняк Інна Сергіївна. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.81: 338.439.5: 631.147

Сопільняк Інна Сергіївна,

аспірант,

Уманський націона…

Фень Катерина Сергіївна. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК: 338.244.47

Фень Катерина Сергіївна,

аспірант,

Подільський державний аграрно-технічний університе…

Гобрей Марія Василівна. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ХАРАКТЕР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК 330.322

Гобрей Марія Василівна,

аспірант,

Мукачівський державний університет

Ігнатенко Тетяна Сергіївна. Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні

УДК 323.3(477)

Ігнатенко Тетяна Сергіївна,

аспірант,

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Іщук Світлана Олексіївна. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 339.56(477)

Іщук Світлана Олексіївна,

доктор економічних наук., професор,

завідувач відділу розвит…

Кучінка Тетяна Василівна. РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 352

Кучінка Тетяна Василівна,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет<...

Лендєл Михайло Андрійович, Жулканич Віктор Олександрович. Особливості сталого управління розвитком лісопромислового комплексу Закарпатської області

УДК 338.432-047.64(477.87)

Лендєл Михайло Андрійович,

д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту туристичного і

Лендєл Олег Дмитрович. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

УДК 338.483(477.87)

Лендєл Олег Дмитрович,

ст. викладач кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Ліба Наталія Степанівна. Оцінка наслідків реалізації регіональної промислової політики в соціальній та економічній сферах Карпатського економічного району

УДК 332.1:338.48(477.8)(045)

Ліба Наталія Степанівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування та маркетингу,

Мікловда Василь Петрович, Пітюлич Михайло Іванович, Сембер Степан Васильович. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.135:338.436

Мікловда Василь Петрович,

член-кореспондент НАНУ, д.е.н., професор, завідувач ка…

Проскура Володимир Федорович, Максютова Олена Володимирівна. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

УДК 338.48:332 (477.87)

Проскура Володимир Федорович,

д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та управління

Романова Анна Анатоліївна. КИТАЙСЬКІ ТУРИСТИ – ЯК ПРІОРИТЕТНІ СПОЖИВАЧІ УКРАЇНСЬКОГО ТУРПРОДУКТУ

УДК 338.48:339

Романова Анна Анатоліївна,

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,

Пелех Ярослав Миколайович, Пахолок Богдан Богданович, Кунинець Андрій Володимирович, Сохан Петро Львович. ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ОЦІНКОЮ ГОЛОВНОГО ЧЛЕНА ЛОКАЛЬНОЇ ПОХИБКИ

УДК 517.94:519.62

Пелех Ярослав Миколайович,

Пахолок Богдан Богданович,

Кунинець Андрій…

Ватаманюк Ольга Сергіївна. АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ: НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ

УДК 336.227

Ватаманюк Ольга Сергіївна,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів,

ба…

Іванишина Ольга Степанівна, Панура Юлія Василівна. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

УДК 336.26

Іванишина Ольга Степанівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри податкової політики,

Панура…

Ігнатишин Марія Василівна, Бурдюх Людмила Юріївна. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ОСНОВІ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ

УДК 658.153.014.1

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів

Бурдюх Людми…

Захарін Сергій Володимирович, Пророк Ростислава Василівна, Смирнов Євген Валерійович. СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

УДК 330.32: 330.34

Захарін Сергій Володимирович,

д.е.н., професор, директор,

Науково-дослідний інстит…

Росола Уляна Василівна, Кузьма Наталія Михайлівна. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 336.717.13

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Кузьма Наталія Михайлів…

Росола Уляна Василівна, Щока Наталія Іванівна, Ярмолюк Марина Сергіївна. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 336.77.067.22 (477)

Росола Уляна Василівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Черничко Тетяна Володимирівна, Михайляк Галина Володимирівна, Михайляк Ірина Володимирівна. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

УДК 336.717.061:336.71+330.322

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., завідувач кафедри фінансів,

Мук…