Ткаленко Світлана Іванівна. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 339.9

Ткаленко Світлана Іванівна

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті висвітлені особливості сучасного етапу розвитку країн ЄС та України, а саме проведений детальний аналіз сучасних стратегічних програм ЄС і України в контексті їх стратегічного розвитку Метою статті є дослідження впливу інтеграційних процесів ЄС, його стратегічного розвитку на розвиток України. Враховуючи зовнішньополітичний пріоритет України – євроінтеграцію, варто зазначити, що інтеграційні процеси ЄС неминуче впливають на стратегічний розвиток України. У статті розкриваються глобалізаційні, регіоналізаційні та інтеграційні процеси на сучасному етапі. Доводиться, що європейський інтеграційний вектор для України є не лише пріоритетним, але й перспективним, і зазначаються першочергові кроки для покращення співробітництва між Україною та ЄС. Методичну основу становлять методи аналізу і синтезу, порівняльний та системний підхід при дослідженні сьогоднішніх реалій. Так в даній статті проведено порівняння і аналіз стратегічних програм «Європа-2020», Національна стратегія розвитку України 2015, Стратегія економічного і соціального розвитку України 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції», проект «Україна 2020: Стратегія національної модернізації», Проект «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів», та Стратегія стійкого розвитку «Україна-2020», яка була прийнята у 2015 році. На підставі детального аналізу доведено, що вітчизняним стратегічних програмам не вистачає чіткості; не зрозумілими є шляхи досягнення поставлених цілей; не вистачає відповідного інструментарію та рекомендацій щодо їх впровадження для досягнення цілей стратегій; не визначені чітко механізми реалізації стратегій; не проводиться або не достатньо проводиться моніторинг за реалізацією та виконанням завдань стратегій. Це означає, що в порівнянні зі стратегією Європейського Союзу «Європа-2020» Стратегія стійкого розвитку «Україна-2020» швидше за все є орієнтиром стратегічного розвитку України, і результати якої навряд чи будуть досягнуті до 2020 року, враховуючи важкий політичний і економічний стан нашої держави. Практична значущість статті полягає у можливості використання авторських пропозицій при формуванні засад стратегій соціального та економічного розвитку України
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, інтеграція, модернізація, стратегічний розвиток.

Завантажити статтю в PDF