Проскура Володимир Федорович. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК 338.24

Проскура Володимир Федорович,
д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статті узагальнено розуміння різними авторами терміну «технологія» та зроблено висновок, що технологія управління регіональною системою ресурсного забезпечення є сукупністю методик, методів, прийомів, інструментів, а також порядку регламенту виконання обліково-аналітичних, інформаційних, організаційних та координаційних операцій з ресурсного забезпечення суб’єктів регіональної системи органів місцевого самоврядування та регіонального менеджменту. Запропоновано на практиці у регіональній адміністрації створити самостійний структурний підрозділ «Управління ресурсного забезпечення» з певними функціями; наведено авторське бачення структури такого підрозділу. Визначено, що на регіональному рівні повинна застосовуватися інтегрована технологія управління системою ресурсного забезпечення, яка є сукупністю окремих взаємопов’язаних технологій і засобів. У статті також наведено графічну модель інтегрованої технології управління системою ресурсного забезпечення регіону, описано схему розробки функціональної моделі технології та можливі варіанти застосування інтегрованої технології управління системою ресурсного забезпечення. Наголошено, що кожен етап інтегрованої технології управління системою ресурсного забезпечення опосередковується конкретною інформацією та інформаційними потоками, а всі види інформації, необхідні для управління, складають інформаційну систему. Враховуючи те, що інформація виступає як основа процесу управління, у статті визначено місце та роль регіональної управлінської інформаційної системи ресурсного забезпечення; підкреслено, що новий підхід до формування інформаційної системи ресурсного забезпечення має полягати в переході від галузевого принципу, який сформувався при адміністративній системі управління, до інтегрованого принципу, коли основні індикатори ресурсного забезпечення формуються комплексно. Таким чином, запропонований спосіб управління інформаційною системою та інформаційними ресурсами дає змогу регіональним органам управління повністю бачити весь комплекс управління та його процедур, відповідальність і реальний функціонал всіх посадових осіб, що беруть участь в управлінській, маркетинговій і логістичній діяльності, больові точки реалізації ланцюга інтегрованої технології управління системою ресурсного забезпечення та оперативно впливати на нього.
Ключові слова: управління, економічна безпека, стійкий розвиток, регіон, економічна безпека регіону, технологія управління, інформаційна система, інформаційні ресурси.

Завантажити статтю в PDF